Home, welkom

Waarom bidden?schapen rood ochtend mist marijke

In een wereld waar oorlogen
woeden en mensen sterven
van kou
van honger
van eenzaamheid
voeden we ons
met vlammetjes van hoop
van mensen die liefhebben…

Voor de rest van de tekst, klik hier.

Jeanette van Osselen

Foto gemaakt door Marijke van der Giessen

Welkom op deze website

Je vindt hier via de zoekfunctie verhalen en gebeden, liederen en rituelen.
Ze zijn bedoeld ter inspiratie voor je doen en laten,
om te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten
en voor persoonlijke bezinning.

Het materiaal van deze website komt uit verschillende (christelijke) geloofstradities
en vormen van spiritualiteit
die gericht zijn op het welzijn van de aarde en al haar bewoners.

De website is een initiatief van de Raad van Kerken
en wordt gedragen door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.