Welkom op Schepping Vieren!

  • Het is zomertijd: we vieren de Schepping door te genieten van de zon en de mooie natuur.

Deze website biedt verhalen en gebeden, liederen en rituelen. Bedoeld om jou en anderen te inspireren in doen en laten, om vrij te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten, en voor persoonlijke bezinning.
Je kunt op de titels in onderstaande cirkel klikken om te vinden wat je zoekt. Meer uitleg is te vinden bij Over deze site. Wilt u liever in een oogopslag een overzicht van de gebeden, liederen of andere soorten tekst die we gepubliceerd hebben? Kijk dan eens bij ons aanbod.

click map

Ontkiemen Licht Leed Pelgrimeren Geestdrift Warmte Vreugde Bloei Kleurrijk Ontmoeting Delen Oogst Volheid Duurzaamheid Verlies Herdenken Loslaten Hoop Menswording Wachten Verstillen Vasten Bezinning

Pasen Hemelvaart Pinksteren Vredeszondag Allerheiligen Allerzielen Dankdag Advent Kerstmis Aswoensdag Veertigdagentijd

Lente Zomer Herfst Winter

De website is een initiatief van de Raad van Kerken
en wordt gedragen door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren