Home, welkom

Water, licht en wind ten leven

Een mensenleven is
als dennenbomen
op de zandverstuiving;
zij krommen zich
onder de wind.

Blootgestoven liggen
de wortels,
steeds dieper zoekend
naar
water ten leven

Voor de rest van de tekst, klik hier.

Foto gemaakt door Marijke van der Giessen

Welkom op deze website

Je vindt hier via de zoekfunctie verhalen en gebeden, liederen en rituelen.
Ze zijn bedoeld ter inspiratie voor je doen en laten,
om te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten
en voor persoonlijke bezinning.

Het materiaal van deze website komt uit verschillende (christelijke) geloofstradities
en vormen van spiritualiteit
die gericht zijn op het welzijn van de aarde en al haar bewoners.

De website is een initiatief van de Raad van Kerken
en wordt gedragen door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.