Welkom op Schepping Vieren!

Deze plek op het wereldwijde web biedt verhalen en gebeden, liederen en rituelen. Bedoeld om jou en anderen te inspireren in doen en laten, om vrij te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten, en voor persoonlijke bezinning.

Het materiaal van deze website komt uit verschillende (christelijke) geloofstradities en vormen van spiritualiteit die verbonden zijn met het ritme van de natuur, de zorg om de aarde en haar bewoners.

click map

De website is een initiatief van de Raad van Kerken
en wordt gedragen door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.

Lente Zomer Herfst Winter Veertigdagentijd Pasen Hemelvaart Pinksteren Vredeszondag Allerheiligen Allerzielen Dankdag Advent Kerstmis Aswoensdag Ontkiemen Licht Leed Pelgrimeren Geestdrift Warmte Vreugde Bloei Kleurrijk Ontmoeting Delen Oogst Volheid Duurzaamheid Verlies Herdenken Loslaten Hoop Menswording Wachten Verstillen Vasten Bezinning