Home, welkom

Advent

Advent is een periode van verwachting en bezinning. Het is de voorbereiding op Kerstmis, waarin het wonder van de geboorte van Jezus wordt gevierd. God wil onder ons wonen, kwetsbaar als een mensenkind. Deze geboorte van licht, vrede en hoop in een wereld vol duisternis, oorlog en wanhoop vraagt ieder jaar opnieuw om voorbereiding, bezinning en inkeer. In het liturgisch jaar is de advent een verstilde tijd waarbij de aanstaande moeder Maria een belangrijke rol speelt en waarin Johannes de Doper de komst van Jezus aankondigt. Het is de tijd die gekleurd wordt door de dromen van de profeet Jesaja: dromen van een ongekende vrede op aarde (een kind speelt bij het hol van een adder, leeuw en rund vreten samen hooi, een kind kan ze weiden…).

Voor meer inspiratie in de adventstijd, klik hier.


Welkom op deze website

Je vindt hier via de zoekfunctie verhalen en gebeden, liederen en rituelen.
Ze zijn bedoeld ter inspiratie voor je doen en laten,
om te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten
en voor persoonlijke bezinning.

Het materiaal van deze website komt uit verschillende (christelijke) geloofstradities
en vormen van spiritualiteit
die gericht zijn op het welzijn van de aarde en al haar bewoners.

De website is een initiatief van de Raad van Kerken
en wordt gedragen door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.