Auteursarchief: Sander Funcke

Silence 4.33 van John Cage

Dit muziekstuk van John Cage, maakt de kracht van verstilling duidelijk…. Bekijk de volgende YouTube Filmpjes: Toelichting van John Cage

Thema: Activiteiten, Stilte ;

Duurzaam watergebruik

Water – Milieu-informatie Duurzaam watergebruik Hans Schravesande Toegang tot water is sinds de oudheid een fundamenteel recht. Als ik aan water denk, zie ik altijd voor mij hoe onze nachtwaker (een Moslim) in Mali vijf maal per dag zijn handen, … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Teksten ;

Mol

Mol Hans Andreus Dat ik woon in de aarde, woel door de grote moeder, kind aan huis blijf bij haar, en dat ik het gevaar schuw van alles onder de zon – goed, maar moet ik niet leven zoals ik … Lees verder

Thema: Gedichten, Hand Andreus, Herdenken ;
Kenmerk: , , ;

Stilte breekt uit in een loflied

‘Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.’ (Psalm 104, 33) De psalm die vol van verwondering is over de rijkdom van de schepping eindigt in een loflied. Verwondering vraagt om … Lees verder

Thema: Hans Schravesande, Meditatieve tekst, Stilte ;
Kenmerk: , ;

Dieren als een tegenover voor de mens

‘De bomen van de HEER zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hem zelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, In hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken In de kloven schuilen … Lees verder

Thema: Bezinning, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , ;

Voedsel om ruimte te delen

‘En allen zien er naar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.’ (Psalm 104: 27-28) Al het leven ziet uit naar … Lees verder

Thema: Delen, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , , , , ;

Aansluiting bij de natuurlijke ritmes

Energie ‘U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan.’ (Psalm 104, 19) Zon en maan weten van tijden, maken deel uit van natuurlijke ritmes. De maan weet van getijden, de wisseling van eb … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , ;

Water tot een zegen

‘U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel, uit het … Lees verder

Thema: Hans Schravesande, Meditatieve tekst, Water ;
Kenmerk: , , ;

Schepping geeft grenzen

‘U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk, stoven zij … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , , ;

Verbondenheid van mens en dier

Dieren – Milieuinformatie Verbondenheid van mens en dier Hans Schravesande Ik ben meer voorstander van een grondhouding waarbij mens en natuur gelijkwaardig zijn Natuurvolken leven in sterke verbondenheid met de dieren in hun omgeving. Oude rotsschilderingen laten vaak half mens … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Teksten ;
Kenmerk: , ;

Groen brengt rust

Groen – Milieuinformatie Groen brengt rust Hans Schravensande De uitdaging is om mee te gaan met de natuur en niet alles naar je hand te willen zetten. Als ik lange tijd te hard heb gewerkt, maak ik een lange wandeling … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Teksten ;
Kenmerk: , ;

Verbondenheid door stilte

Ik heb ooit het voorrecht gehad de Sahara door te reizen. Midden in de woestijn weet je pas wat stilte is. Je hoort het bloed in je oren suizen. Dat is bijna oorverdovend. Je kunt dus alleen maar naar jezelf … Lees verder

Thema: Stilte, Teksten ;
Kenmerk: , , ;

Verantwoord omgaan met voedsel

Voedsel – Milieuinformatie Verantwoord omgaan met voedsel Hans Schravensande Om aan de toenemende vraag naar voedsel te blijven voldoen, is het nodig alle zeilen bij te zetten. Als ik in West-Afrika op reis ben met collega’s dan wordt er wel … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Teksten ;
Kenmerk: , ;

Klimaat vraagt om ethische keuzes

Klimaat ging voor mij het meest leven toen ik in Zwitserland de bordjes zag met jaartallen die het terugtrekken van de gletsjer weergaven. Vanaf begin 1900 is de Morteratsch gletsjer maar liefst 2 km korter geworden, en het tempo van … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, James Garvey, Teksten ;
Kenmerk: , ;

Doen met elkaar

 Samen aan tafel Voor eenvoudige, duurzame recepten in de herfst, rond wereldvoedseldag, dankdag voor gewas en gedachtenis van overledenen,  kijk op www.kloostertuinen.nl Bloemschikken, thuis in  kapel of  kerk Voor passende, milieuvriendelijke herfst-schikkingen kijk op www.liturgischbloemschikken.nl Doen: alleen of samen Kijk … Lees verder

Thema: Activiteiten, Duurzaamheid ;

Het zegenen van brood

Er ligt een ongesneden brood op tafel, op een wit kleed Iemand  pakt het op en maakt met het broodmes tot driemaal toe een kruis  op het brood en zegt: ik teken het eerste kruis op het brood, in de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Delen ;
Kenmerk: ;

Eemlandhoeve in Bunschoten, inspiratieplek

Jan en Maaike Huijgen, bouwden een boerderij-plus met natuur om hen heen, koeien in de wei en een winkel daarbij.  De Eemlandhoeve. Kerkleden zijn er actief als vrijwilliger. We zien en ervaren dat mensen meer en meer ontworteld  en vervreemd … Lees verder

Thema: Activiteiten, Duurzaamheid ;
Kenmerk: ;

Dankzegging brood en wijn

Als we de maaltijd van de Heer vieren, doen we dat met brood en wijn. Het zijn de gaven van de Schepper. Ze worden geheiligd door het woord van God en het gebed. Maar juist wanneer  we brood en wijn … Lees verder

Thema: Delen, G.C. van de Kamp, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Loofhuttenfeest: de openheid vieren

Aan het Loofhuttenfeest is goed te merken dat het alles met de natuur te maken heeft. Tegelijkertijd vraagt het van een mens een houding die ‘gelijkvormig’ aan de gang van de natuur wordt. In de herfst vallen de vruchten van … Lees verder

Thema: Henk Huyser, Herfst, Teksten ;

Tafelgebed uit Iona

Tafelgebed Dankbaarheid, lof, de harten hoog, stemmen vol vreugde… (…) U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt, niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf, opdat we vervuld mogen worden, vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd. We zingen in … Lees verder

Thema: Delen, Gebeden ;
Kenmerk: ;

Danken voor de oogst

Vraag of men producten uit eigen tuin wil meenemen of iets waarvoor men dankbaar is dat het bestaat omdat het bijvoorbeeld lekker ruikt of smaakt of mooi is of voedt.. of  de poes het lekker vindt… Laat mensen rond  de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Oogst ;
Kenmerk: , , ;

Stilstaan bij voedsel in de herfst

Soms vriendelijk zonder grote overgang van nazomer naar herfst, maar soms fel met stormen en regens. De oogst van roodfruit, van bessen en van de vruchten uit de boomgaard de appels en peren, de oogst van de slachtmaand november. Van … Lees verder

Thema: Herfst, Teksten ;
Kenmerk: ;

Vis bij de sabbatsmaaltijd

Het eten van vis op de sabbat is geen verplichting, maar komt vaak voor. Er wordt daar soms een speciale betekenis aan gehecht. Het woord vis is in het Hebreeuws dag. De getalswaarde van dag is zeven: het woord bestaat … Lees verder

Thema: Delen, Henk Huyser, Teksten ;
Kenmerk: , ;

God als kloek, en de betekenis van de haan.

Het beeld van de hen die met haar vleugels haar kuikens beschermt, spreekt aan.  Het is een beeld van de zorg van de Allerhoogste. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt … Lees verder

Thema: Goede Week, Meditatieve tekst ;

De rol van vis in de bijbel

Het meer van Tiberias (Johannes 6:1)ook wel  dat van Gennesaret (Lucas 5:1) of van Gallilea (Matteüs 4:13) genoemd, was een belangrijke voedselbron voor het joodse volk. Het is een groot meer, twintig kilometer lang en acht tot negen kilometer breed … Lees verder

Thema: Delen, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Het paaslam als beeld van God

Het lam groeit  in de bijbel uit tot een eigen beeldspraak, ook al is het een onderdeel van een kudde schapen. Een lam wordt geslacht bij het Pascha, de maaltijd voor het vertrek van de Israëlieten uit het land Egypte. … Lees verder

Thema: Goede Week, Meditatieve tekst ;

Dieren in bijbelse context

De bijbelschrijvers vertellen ons op allerlei manieren over dieren. Zo komen we dieren tegen in de leefomgeving van de hoofdpersonen. Voordat Jezus aan zijn openbare leven begint, wordt hij in de woestijn, waar hij veertig dagen verblijft, op proef gesteld. … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Ontmoeting ;
Kenmerk: , ;

Het andere lied

Nog zong hij ‘t zorgeloos vogellied, maar binnen ging die teêrheid niet. Nog zong hij tot de nacht verdween, maar iedereen liet hem alleen. Hij zong veel harten van geluk, maar ‘t zijne van verlangen stuk. Toen zong een andre … Lees verder

Thema: Gedichten, Goede Week, Jan Engelman ;
Kenmerk: ;

Voor de dieren bid ik U

Voor de dieren bid ik U, de dieren die geen dier mogen zijn niet kunnen leven naar hun aard slachtoffer van onze winzucht, onze consumptiedrift als ze maar productief, maar rendabel zijn. Voor de dieren bid ik U, de dieren … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Gebeden, Hans Bouma ;
Kenmerk: , ;

Luister God

Luister God, naar het nederige gebed van onze vrienden, de dieren, vooral voor de dieren die lijden; voor allen die bejaagd worden, verloren zijn, gevlucht zijn, angstig zijn of honger lijden; voor allen die gedood moeten worden. Wij smeken om … Lees verder

Thema: Albert Schweitzer, Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: , ;

Gezegend de dieren

Gezegend de dieren, ze rennen en kruipen ze sluipen en springen en spelen hun spel. Gezegend de mens, geroepen te hoeden in Gods naam een herder, soms even uw beeld. Gezegend, Gij schepper van hemel en aarde die ons tot … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: ;

Vissen doen het water zwijgen

Het verhaal van de vissen doet water zwijgen. Bij de klacht van het gras verstomt een boom. (…) De stenen verbreken het zwijgen. de nederigen krijgen eindelijk het woord. G. van der Graft uit: Verzamelde Gedichten, Baarn, 1985

Thema: Gedichten, Guillaume van der Graft, Stilte ;
Kenmerk: ;

De haan

Daar kraait een haan, een goed bericht: weldra verschijnt het eerste licht. Hij wekt ons op, geeft goede moed, ‘t is Christus die ten leven roept. Kom uit je warme bed, roept hij, of ben je ziek, doodop of lui? … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Gedichten, Goede Week ;

Het ezeltje

In  de korte, blauwe schemering deed ik een kleine wandeling. (…) Stil grazend naast een grijze rots zag ik opeens op hoge benen een jonge ezel; zijn oren schenen doozichtig, zijn gelaat was trots. Zijn lange, ambren ogen blonken als … Lees verder

Thema: Bezinning, Gedichten, M. Vasalis ;
Kenmerk: , ;

De ezel

Een paradox op poten: het zinnebeeld van luiheid én koppig gezwoeg: evenzeer veracht als geprezen -veracht omdat hij de adel ontbeert van het paard, geprezen omdat hij, met haast niets in zijn buik, veel zwaardere lasten dan welk ander dier … Lees verder

Thema: C. Buddingh, Gedichten, Leed ;
Kenmerk: ;

Varkens

Wij klommen tegen de modderbuik van het landschap naar boven. Op de kam twee silo’s, wachttorens tegen de lucht. We zochten de hoeve, het oude voedsel. Wij wilden terug. Toen zagen wij het vlees in bedrijf, het blinde leven dat … Lees verder

Thema: Charles Ducal, Gedichten, Leed ;
Kenmerk: ;

Voor een kalfje

Mijn liefste heeft een roze neus en grote, donkere ogen ze kan niet op een rekenhoofd maar wel op goedheid bogen mijn liefste heeft een dik wit vel met bruine archipellen ze gelooft in gras en weidespel soms hoort ze … Lees verder

Thema: Gedichten, J.C. van Schagen, Loslaten ;

Twee werelden

Wij wrikten kleine stenen uit de natte grond. Daaronder werden regenwormen zichtbaar, kronkelend Alsof het licht hen deerde en de dag hen krenkte: Darmen of aderen, schokkend van ontbindend leven. Een onderwereld waar wij onbewust op liepen, Een zee van … Lees verder

Thema: Adriaan Morriën, Gedichten, Loslaten ;
Kenmerk: , ;

Vlees, vis en vastentijd

In de tijd voor pasen wordt er in de orthodoxe kerken geen vlees en vis gegeten. In de Rooms-Katholieke kerken was onthouding van vlees in de tijd voor Pasen lange tijd ook gebruikelijk, maar nu is dit beperkt tot Aswoensdag, … Lees verder

Thema: Teksten, Vasten ;
Kenmerk: , ;

Vasten als bezinning

Mensen vasten al eeuwen. Reeds in de tijd van de bijbel wordt er gevast. Het vasten dat God verkiest omschrijft Jesaja klip en klaar: misdadige ketenen losmaken, verdrukten bevrijden, je brood delen met de hongerige, je bekommeren om je medemens … Lees verder

Thema: Teksten, Vasten ;
Kenmerk: ;

Vastentijd als ingetogenheid

In de overgang van winter naar lente valt de veertigdagentijd, de vastentijd. Het is de tijd voor Pasen en Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Na de uitbundigheid van carnaval komt de … Lees verder

Thema: Teksten, Vasten ;
Kenmerk: ;

Een zonnebloem als gebedsinspiratie

Psalm 80 vers 3-4 Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. God keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Beeld: Zonnebloem Een zonnebloem, beeld van de zon, Herinnert aan  Uw licht  Allerhoogste. Geef … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: , ;

Wandelschoenen als meditatiebeeld

Psalm 119 vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn  pad. Beeld: wandelschoenen Laat uw geest van wijsheid onze ogen openen Uw licht zien in harten van mensen. ogen van dieren, in bloemen en … Lees verder

Thema: Licht, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Licht, bezieling en warmte

Licht, bezieling en warmte Als gelovige  je inzetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan, betekent minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer groene energie. Energie die verpakt zit in verwarming, verlichting, voedsel, reizen. Aan de hand van … Lees verder

Thema: Licht, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , ;

Ideeën om samen te doen rondom klimaat

bepaal de  klimaatafdruk van elkaar, bijvoorbeeld op een startzondag zie www.voetenbank.nl of www.ecolife.be Bespreek met elkaar de klimaatbrief van de Raad van Kerken en bijvoorbeeld de reactie van bisschop de Korte daarop zie kerkenmilieu.nl Nodig eens een weerman uit de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Duurzaamheid ;

Ademhalingsoefening om de levensgeest, de roeach, de adem te voelen

Ga goed rechtop zitten; op je botjes. Vind je vastheid en kracht in je bekken. Je zwaartepunt in de navelstreek. Daar heb je je wortels. Je komt tot jezelf. Je gezicht niet omlaag gericht, maar ontspannen en recht voor je … Lees verder

Thema: Activiteiten, Stilte ;

Oefening: Opgaan in de aarde

Ga liggen op de grond, eventueel op een matje of deken. Voel de plekken waar je de aarde raakt, probeer in alle rust (blijf aandachtig ademhalen) zoveel mogelijk van de lichaam de grond te laten raken. Probeer nu door het … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;
Kenmerk: ;

Zondvloed

Het grootste probleem is zonder twijfel klimaatverandering. Deze verandering heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de veiligheid van mensen die in laaggelegen gebieden wonen, maar ook voor de voedselvoorziening in het algemeen en voor de leefbaarheid van bepaalde gebieden. Om … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Teksten, Tineke Huizinga ;
Kenmerk: , ;

De schepping als ons huis

Het woord ‘ecologie’ bevat het woord oikos’, dat ‘huis’ betekent. Het gaat om het duurzaam samenwonen van alle leefsystemen op aarde. De verteller van Genesis 1 beschrijft en beleeft vanuit zijn oeroude culturele perspectief de ordening van het leven, altijd … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Teksten ;
Kenmerk: , , ;

Zegen om dienstbaarheid aan de aarde

Moge God ons zegenen met wijsheid om voor de aarde te zorgen Moge God ons zegenen met liefde om nieuw leven voort te brengen Moge God ons zegenen met hoop om te werken aan een nieuwe aarde in het licht … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Gebeden ;

Gebed om licht voor ons handelen

Beeld : bijenwas kaars plaats de kaars in een schaal met zand als beeld van de woestijn Psalm 36 vers 10 Bij u is de bron van leven, door uw licht zien wij licht Kom licht van God, verlicht de … Lees verder

Thema: Gebeden, Licht ;
Kenmerk: , ;

De scheppingsperiode in september

Volgens de kalender begint de herfst op 21 september, als de zon terug is op de evenaar en zij haar tocht begint naar de zuidelijke keerkring. Op 29 september worden in de katholieke kerken de aartsengelen  Michaël, Gabriël en Rafaël … Lees verder

Thema: Teksten, Vasten ;

Gedachten en woorden bij klimaat

Associaties: klimaat leefklimaat weer sociaal klimaat (milieu ook fysisch en sociaal), in balans…. CO2 In hoog tempo verspillen en verbruiken we steenkool, olie, gas wat in miljoenen jaren door de zon is  is opgebouwd: de aarde  wordt warmer, een broeikas … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Teksten ;
Kenmerk: ;

Godsontmoeting in de stilte

In de psalmen wordt stilte in één adem genoemd met de lofzang. ‘U komt toe stilheid, een lofzang!’, zo zegt psalm 65:2 (Naardense Bijbel) Als je God wil ontmoeten dan zul je niet alleen zelf moeten zwijgen, maar in jezelf … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;
Kenmerk: ;

De stilte in jezelf vinden

De wereld kan nog zo snel draaien, het is mogelijk om je tijdelijk af te sluiten voor dit ‘lawaai’ en stilte in jezelf te vinden. Stilte zorgt voor minder mentale stress waardoor je dichter bij jezelf komt te staan. Door … Lees verder

Thema: Activiteiten, Marjan van Hal, Stilte ;

Stilte ervaren met je oor

Ga met je gedachten naar je oor (een van je oren). Word je bewust dat je oor geluid opvangt, of misschien zelfs actiever een geluid uit de lucht oppikt. Volg die indruk van je oor naar je hart en volg … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;

Voorbereiding op een stiltemeditatie

Wanneer je je voorbereidt op een stiltemeditatie is het goed aandacht te besteden aan de geluiden die er zijn. De slechtste manier is ze als stoorzenders te benaderen. We leven altijd in geluid: het geluid van de auto’s en de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;
Kenmerk: ;

Stilte is levensbehoefte

Stilte is de voedingsbodem voor ons bezig zijn, ons bidden, ons creatieve, scheppende werk, maar ook voor onze aandacht voor elkaar en de wereld. Stilte is de ruimte voor God om ‘bij ons verblijf te nemen’. Die stille ruimte is … Lees verder

Thema: Emmanuelle Sipkes, Stilte, Teksten ;
Kenmerk: ;

Stilte van Taize

In de communiteit van Taizé wordt de stilte bewaakt, zoals in andere contemplatieve kloosters. Bij het binnenkomen wijzen borden erop dat stilte gevraagd wordt. Niet meer praten over het weer of de reis. Maar zwijgen om stil te worden, ontvankelijk … Lees verder

Thema: Stilte, Teksten ;

Zingende stilte

Rabbi Jehoeda uit het dorpje Bibborja interpreteerde de betekenis van ‘Stilte is lofprijzing voor U’  uit Psalm 65 vers 2 als volgt: Stilte is de hoogste wijze van prijzen van God. Toen rabbi Dimi naar Babylon ging vertelde hij daar: … Lees verder

Thema: Henk Huyser, Stilte, Teksten ;
Kenmerk: , , ;

In de stille leegte een spirituele ruimte

Titus Brandsma was een karmeliet die door de Duitse bezetter in 1942 is gearresteerd wegens verzetsactiviteiten. Hij stierf in 1942 in Dachau. Karmelieten zien het als een opgave, om in het spoor van Elia, om op de plek waar zij … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte, Titus Brandsma ;
Kenmerk: , ;

Het zwijgen van God

Het stil worden voor God gebeurt in de verwachting dat de Stem zal antwoorden. Immers de Eeuwige sprak: ‘Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.'(Jesaja 65 vers 24). Maar telkens … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;

Het suizen van een zachte stilte

Het is een ontroerend verhaal over de ontmoeting van Elia met de Eeuwige op de Horeb. De profeet had een hectische tijd achter de rug, die eindigde met de overwinning op de Baälpriesters (1 Koningen 18). Na grote spanning in … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;
Kenmerk: ;

Aangesproken worden…

… door een woord in de nacht. Op de zondag tussen het kerstfeest en 1 januari is de antifoon bij de psalm ontleend aan het boek Wijsheid 18 vers 14-15 (Willibrordvertaling KBS) Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;
Kenmerk: ;

De stilte hangt tegen de toekomst aan

De stilte hangt als een tapijt tegen mijn echte toekomst aan. Er groeien paden om te gaan: de grond wordt wand; kleur krijgt de tijd. Elk zacht geluid krijgt stem en zin, maakt ruimte en sterft zingend weg. De woorden … Lees verder

Thema: Gedichten, Stilte, Thijs Weerstra ;

Door de stilte heen

Al dagenlang probeer ik door de stilte heen te luisteren, – de bloemen hier op tafel voor mij zijn zo open, willen spreken, maar ik kan ze nog niet verstaan,- nog te veel dag is binnen mij nagebleven, nog te … Lees verder

Thema: Gabriël Smit, Gedichten, Stilte ;
Kenmerk: ;

Naar de winter

  De waterkant wordt ruig verweerd, het rietland goud en roest van dracht; vandaag heb ik mijn boot gemeerd bij ‘t huis dat naar de winter smacht. Van zwerfse tochten teruggekeerd draag ik in mij nog al die pracht der … Lees verder

Thema: Gedichten, Ida Gerhard, Wintertijd ;

Stille nacht

Er zijn zo hoge tonen en ook zo lage dat mensenoren ze niet horen. Mogelijk wonen in bos of hage vogels voor ons verborgen zingende tot de morgen. Albert Verwey, Oorspronkelijk dichtwerk, Querido 1938

Thema: Albert Verwey, Gedichten, Stilte ;
Kenmerk: ;

Stilte

Stille schoenen aan stille voeten en zo naar een doodstil huis gaan, waar stille zolen stille lopers treden moeten om voor de einddeur straks te staan. Dan openen en in een kamer kijken, daar is de stilte het zeerst. En … Lees verder

Thema: Gedichten, Pierre Kemp, Stilte ;

Stilte in de liturgie

De stilte in de liturgie heeft verschillende functies: soms is er een stilte in het begin van de dienst/viering; na het eerste lied en de opening van de viering en vóór het gebed. Het is een stilte die ons helpt … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Stilte, Teksten ;
Kenmerk: ;

Stilte, een opening en een afsluiting

Rond een gedicht, een bijbeltekst of een verstillende meditatie, eventueel met een bloem of voorwerp als aandachtspunt, kan een het begin en aan het einde een kort gebed worden uitgesproken. Bijvoorbeeld: Bij de opening: Aan U gewijd zijn lofzang en … Lees verder

Thema: Dag Hammarskjöld, Gebeden, Stilte ;

Sabbatsrust met plezier

Geef ons plezier in wat gereed is, schenk ons vrede met wat onaf is. Wek in ons sabbatrust, dat wij werken kunnen staken, dat wij arbeid genieten en onze voltooiing ontvangen. Geef ons oog voor de draagkracht van de aarde, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Gebeden, Stilte ;

Geef ons stilte

De stilte van de veelheid doet ons de stem van de volheid verstaan, de stilte van het luisteren geeft ons de kracht van het spreken. Het juiste woord volgt uit de stilte En de juiste stilte komt van het woord. … Lees verder

Thema: Gebeden, Stilte ;

Staan: de verbinding tussen aarde en hemel

Deze oefening helpt je een goede staande houding te vinden als staande (opstandings) mens vorm je een verbinding tussen aarde en hemel. Ga staan , zo je wilt met blote voeten, kleine spreidstand, de voeten onder je heupen. De knieën … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;
Kenmerk: , ;

Rituele handeling paasmorgen

Op paasmorgen begin ik de dienst op het kerkhof naast onze kerk. Als om 10 uur de klokken luiden, doe ik het hek open van de begraafplaats en lopen we met zijn allen naar het midden, waar een baarhuisje staat. … Lees verder

Thema: Activiteiten, Marjan van Hal, Pasen ;

Palmpasen: takje van hoop

Op Palmzondag, voor het lezen van het lijdensverhaal, worden groene palmtakjes uitgereikt. Een heel jaar lang houdt dit takje de herinnering levend aan het geheim van de dood en het leven van Jezus. Groen is de kleur van het leven: … Lees verder

Thema: Activiteiten, Gerard Ris, Goede Week ;

Meditatie over bomen

Een geleide meditatie De lente is een tijd van wortelen. Al wat gezaaid wordt zal naast het ontkiemen van de plant die het in zich draagt, ook wortel moeten schieten om tot wasdom te kunnen komen. Vaste planten in de … Lees verder

Thema: Lente, Vieringen ;
Kenmerk: ;

Kloostertuin

Kloostertuin, een  groene mini-paradijstuin Het beeld van en paradijstuin is tot op heden te zien bij kloosters of kerken met een oude traditie. Zij herinneren aan het ideale beeld van de groene, leefbare aarde, het paradijs, de Hof van Eden. … Lees verder

Thema: Bloei, Teksten, Tini Brugge ;
Kenmerk: ;

Paradijs in de kerk

De voorhof – de ruimte vóór het schip- in de kerk wordt ook wel paradijs genoemd. Hier staat traditiegetrouw de doopvont, als verwijzing naar de bron van levend water. Daar stond vroeger ook de kerstboom, als verwijzing naar de levensboom. … Lees verder

Thema: Ontmoeting, Teksten ;
Kenmerk: ;

Formulier van eenheid in het groen

Ik schoffelde tussen bloesem en onkruid in de voortuin van onze pastorie. Het witte priesterboordjes was al uitgebloeid, ik was niet herkenbaar. Een lief oud echtpaar sprak mij aan en zei: ‘Wat fijn dat u voor onze nieuwe pastoor de … Lees verder

Thema: Bloei, Gerard Oostvogel, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , ;

Lenteregens in een psalm

Leven vanuit God als Bron, wordt in deze psalm beschreven als een vruchtbaar, juichend leven, waarin het jonge groen gezegend wordt. U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, Vol water staat de rivier van God. … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Lente ;
Kenmerk: , ;

Leven na de lenteregen

Het voorjaar in Israël, het land van de bijbel, is  kort. Een paar weken van uitbundige bloei: amandelbomen, rode anemonen, gele brem… De citrusplantages  staan in volle bloei en verspreiden een doordringende geur.  In het nieuwe leven dat de lenteregen … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Lente ;

De mens als groene boom: Psalm 1

In Psalm 1 wordt een rechtvaardig mens geschetst als  een groene boom, die niet verdort  als hij geplant is aan stromend (levend) water. Met stromend water worden niet alleen de woorden uit de bijbel bedoeld, maar ook ervaringen van eeuwen … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Lente ;
Kenmerk: , , ;

Zoals zaad eerst sterven moet

Zoals zaad eerst sterven moet voor leven kan beginnen, zoals na kou en wintertijd het land wordt overtogen met groene sluiers kiemend zaad, wordt steeds weer hoop geboren. tekst: Marijke de Bruijne, muziek Eileen Silocks; Eva, 37

Thema: Gedichten, Hoop, Marijke de Bruijne ;
Kenmerk: ;

Eva, jouw naam…

Eva, jouw naam betekent ‘leven’, Geschenk van God aan ons gegeven (…) Gods aarde als een tuin beheren. tekst: Marijke de Bruijne; muziek: Herma Bulder; Eva 1

Thema: Duurzaamheid, Liederen, Marijke de Bruijne ;
Kenmerk: , , ;

Er moet een tuin zijn…

Er moet een tuin zijn voor de merel, er moet een boom zijn voor de specht. Er moet een plek zijn op de wereld waar niemand met je vecht. tekst: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer; uit: Eén zwaluw … Lees verder

Thema: Eppie Dam, Hoop, Liederen ;
Kenmerk: , ;

Aan U behoort…

Aan  U behoort , o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee (…) Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. tekst:  J. Wit; muziek: Musicalisches Hand-Buch der Geistlichen Melodien, Hamburg, 1690; … Lees verder

Thema: J. Wit, Liederen, Pasen ;
Kenmerk: , ;

Gebed tot de tuinman, opening en sluiting

Gebeden kunnen rond een bijbeltekst, een gedicht of een meditatieve tekst worden gebruikt. Ook bij een meditatie met bijvoorbeeld een groene tak, een vierkant gevuld met groen of een groene aardbol in het midden. Als openingsgebed bijvoorbeeld: Gij, Tuinman in … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop ;
Kenmerk: , , , ;

Wat de toekomst brenge moge

Een junimorgen vroeg de tuin in gaan zien hoe spanrupsen zweven aan dunne trapezes. In het gras bloeien toe maar! beloften, geheimen groeien rondom. Zo licht is dit, ik ken het niet ik hoor een lied dat ik al evenmin, … Lees verder

Thema: Gedichten, Marjoleine de Vos, Zomertijd ;
Kenmerk: ;

Wankel geloof

April heeft iets van tere overvloed, van vloeibaar groen, reeds druppend uit de dop, maar in de bloemen, wakend in de knop hoor ik het pompen van het stuwend bloed. Mijn tuin vangt zonlicht, schuw en bleek en wit, dat … Lees verder

Thema: Frans Hoppenbrouwers, Gedichten, Lente ;
Kenmerk: ;

Het Duinbos

Toen koekoeksbloem en fluitelof in ‘t bos hun wit en paars verdeelden en het geel van boterbloemen schoot in ‘t groene gras en hondsraf dik de doffe grond bewies,- en ‘t bos lag rondom in een duinenkom en bleke lucht … Lees verder

Thema: Albert Verwey, Gedichten, Lente ;
Kenmerk: ;

Christus als hovenier

Eén Rembrandt kende als kind ik goed de Christus met de grote hoed wandelend in de ochtendstond. En, naar erbij geschreven stond: Hij was een hovenier. En nóg laat ik mijn tranen gaan als in de gaarde ik Hem zie … Lees verder

Thema: Gedichten, Ida Gerhard, Pasen ;
Kenmerk: , ;

Tuinarchitect

Het is de boom al over honderd jaar als hij hem plant en op zijn hurken zit. Dan wonen andere mensen waar hij dit afbakent met een indirect gebaar. Hij maakt nu vast hun wandelingen klaar; een in de tijd … Lees verder

Thema: Bezinning, Gedichten, Gerrit Achterberg ;
Kenmerk: ;

Groene levenskracht

Pasen is het feest van dood en leven, waarbij de levenskracht, de verrijzenis van Christus uit de dood, voor christenen het centrale thema van het geloof is. Tijdens zijn dood aan  het kruis lijkt alle levenskracht, ook van de kosmos, … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Pasen, Tini Brugge ;
Kenmerk: , ;

Pasen, paastijd, lente

Met Pasen vieren christenen de opstanding van Christus, het graan, dat in de aarde is gezaaid, komt op, geeft voedsel. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vieren we het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden, we staan … Lees verder

Thema: Pasen, Teksten ;
Kenmerk: , ;

Zee op de dijk, water

Ze zitten op een eiland, met honderdduizend. Langzaam smelt de ijskap van de noordpool en het water van alle zeeën stijgt. We moeten een dijk opwerpen, schrijven de kranten, om niet te verdrinken. Als de bosen gekapt en de bergen … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Huub Oosterhuis, Teksten ;

Luisteren naar de stroom

Vaak zaten zij ‘s avonds aan de kant van de rivier op de boomstam, staarden zwijgend voor zich uit, en luisterden allebei naar het water, dat geen water was, maar de stem van het leven zelf. De stem van wat … Lees verder

Thema: Teksten, Water ;
Kenmerk: ;

De mikwe

Bij Genesis 1, 9-10 en Job 38, 29-30 In het jodendom wordt vernieuwing tot uitdrukking gebracht door het gebruik van een ritueel onderdompelingsbad: de zogenaamde mikwe. Om iets van de mikwe te begrijpen, worden we verwezen naar de eerste bijbelbladzijde: … Lees verder

Thema: Bezinning, Bijbelse teksten, Henk Huyser ;
Kenmerk: ;

Geloof, hoop en liefde

De bezieling om met water en milieu bezig te zijn, is dat ik uiteindelijk bezig ben met de zorg voor de schepping. Een bron voor die bezieling vind ik in de bijbeltekst van 1 Korintiërs 13: Ons resten geloof, hoop … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Duurzaamheid, Tineke Huizinga ;
Kenmerk: , , ;