Overzicht van: Andries Govaart

Dit is een morgen

Dit is een morgen als ooit de eerste Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord Dauw op de aarde, zonlicht … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Licht, Liederen ;

Jouw vreemde land wordt mijn land

Jouw vreemde land wordt mijn land als wij er binnengaan. De dreigend grauwe luchten, de bomen zonder vruchten komen in bloei te staan. Waar jij heen gaat, ga ik heen, er is geen ander lot. en waar je ook mag … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Delen, Gedichten ;

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht in de vreemde die voorbij gaat, in de kleine, de laatste, de minste der mensen Een zegen ben je die water geeft aan wie dorstig is, onderdak aan wie op weg is, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Delen, Gebeden ;

Paulus in partituur

  Gedachtenis van alle gelovigen, dankdag voor gewas Vruchtbaar is de aarde, geboomte, granen, gras. Voedsel voor wie leven. Wij danken voor gewas. Vruchtbaar is de aarde, wij komen uit haar voort, krijgen woord en adem en leven tot de oogst. … Lees verder

Thema: Allerzielen, Andries Govaart, Dankdag, Gebeden ;

Aswoensdag

1.voorzang 2. allen Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde. 2x voorzang Dat wij weer weten, dat Gij uw adem ons hebt geschonken; adem in ons. Adem in ons, breekbaar en broos, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Aswoensdag, Liederen ;

Lied: De aarde snakt naar adem

                R. Zend uw adem, wij komen tot leven. Gemaakt uit deze aarde zijn wij met haar verwant. Wij groeten broers en zusters: de maan, de wind, het land. Wij gaan over de … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Duurzaamheid, Liederen ;

Bewegen in de liturgie op Palmzondag

Toen ik op palmzondag binnenkwam in onze parochiekerk werd me een palmtakje aangereikt. Ik schoof de bank in, bleef op de hoek zitten en legde het takje weg. De priester en de misdienaars kwamen van achter naar voren, maar verder … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Meditatieve tekst, Veertigdagentijd ;

Zegen voor Palmzondag

    Gezegend zijt Gij, eeuwige God, om het gewas op de velden, om de bomen en de vruchten, om het jonge groen uit de aarde Gezegend zijt Gij, God onder ons. Gezegend zijt Gij, eeuwige God, om vreugdekreten van … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Liederen, Veertigdagentijd ;

Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn

Beurtzang voor Aswoensdag Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde. Dat wij weer weten, dat Gij uw adem ons hebt geschonken; Adem in ons. Adem in ons, breekbaar en broos – kruiken … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Aswoensdag, Liederen ;

Gehuld gaan wij in heimwee

1. voorzang 2. allen Gehuld gaan wij in heimwee, bekommerd om wat komen gaat, vervreemd van onze grond. voorzang Gij hebt ons wonderlijk gevormd, in een besloten hof geborgen omgeven door vruchtbaar water en met een hartslag van een groter … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Bezinning, Liederen ;

Gezang 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, liedbespreking

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, daal, Heiland, uit uw hemel neer. Ruk open, rijt ze uit het slot, de hemeldeuren, Zoon van God. Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit, daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. Gij wolken, … Lees verder

Thema: Advent, Andries Govaart, Liederen ;

O Christus, bron van lentegroei: liedbespreking

Nieuwe Liedboek 817 O Christus, bron van lentebloei 1 O Christus, bron van lentebloei, doop ons in u om onze groei; vorm ons tot loten en doorstroom de takken aan uw levensboom. 2 De zomergloed van jeugd en kracht brengt opstand, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Lente, Liederen ;
Kenmerk: , ;

De zon daalt in de zee (liedbespreking)

De zon daalt in de zee. De duisternis valt in Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht: mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood, geloof … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Liederen, Wintertijd ;

Gezegend de dieren

Gezegend de dieren, ze rennen en kruipen ze sluipen en springen en spelen hun spel. Gezegend de mens, geroepen te hoeden in Gods naam een herder, soms even uw beeld. Gezegend, Gij schepper van hemel en aarde die ons tot … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: ;

De haan

Daar kraait een haan, een goed bericht: weldra verschijnt het eerste licht. Hij wekt ons op, geeft goede moed, ‘t is Christus die ten leven roept. Kom uit je warme bed, roept hij, of ben je ziek, doodop of lui? … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Gedichten, Goede Week ;

Oefening: Opgaan in de aarde

Ga liggen op de grond, eventueel op een matje of deken. Voel de plekken waar je de aarde raakt, probeer in alle rust (blijf aandachtig ademhalen) zoveel mogelijk van de lichaam de grond te laten raken. Probeer nu door het … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;
Kenmerk: ;

Stilte ervaren met je oor

Ga met je gedachten naar je oor (een van je oren). Word je bewust dat je oor geluid opvangt, of misschien zelfs actiever een geluid uit de lucht oppikt. Volg die indruk van je oor naar je hart en volg … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;

Voorbereiding op een stiltemeditatie

Wanneer je je voorbereidt op een stiltemeditatie is het goed aandacht te besteden aan de geluiden die er zijn. De slechtste manier is ze als stoorzenders te benaderen. We leven altijd in geluid: het geluid van de auto’s en de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;
Kenmerk: ;

Stilte in de liturgie

De stilte in de liturgie heeft verschillende functies: soms is er een stilte in het begin van de dienst/viering; na het eerste lied en de opening van de viering en vóór het gebed. Het is een stilte die ons helpt … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Stilte, Teksten ;
Kenmerk: ;

Sabbatsrust met plezier

Geef ons plezier in wat gereed is, schenk ons vrede met wat onaf is. Wek in ons sabbatrust, dat wij werken kunnen staken, dat wij arbeid genieten en onze voltooiing ontvangen. Geef ons oog voor de draagkracht van de aarde, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Gebeden, Stilte ;

Staan: de verbinding tussen aarde en hemel

Deze oefening helpt je een goede staande houding te vinden als staande (opstandings) mens vorm je een verbinding tussen aarde en hemel. Ga staan , zo je wilt met blote voeten, kleine spreidstand, de voeten onder je heupen. De knieën … Lees verder

Thema: Activiteiten, Andries Govaart, Stilte ;
Kenmerk: , ;

Geschenk uit de hemel

Geschenk uit de hemel Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: fakkel doorgegeven, woord om mee te leven, wijzer op de lange duur. Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: talen om te spreken van Gods levensteken. Woord dat klopt … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Liederen, Pinksteren ;