Overzicht van: Kerst

Overzicht van: Kersttijd

(vanaf 24 december tot en met 2 februari)
Precies in de donkerste tijd van het jaar, wanneer de dag het kortst en de nacht het langst is, wordt het licht geboren. Natuurlijk stoelt de datum van het geboortefeest van Jezus op een oud midwinterfeest, het is een kerstening (christening) van dat oude gebruik. Het licht van Christus verlicht onze wereld en ons leven: de randfiguren, de herders, zien dat het eerst.
De weken daarna noemen we de tijd van Epifanie, oftewel: verschijning, aan het licht komen. In die tijd zijn er drie momenten waarop de betekenis van het Kind openbaar wordt. Als eerste horen we hoe Jezus wordt geopenbaard aan de magiërs die een bijzondere ster opmerken. De magiërs of wijzen uit het oosten zijn drie heidense figuren, als beeld van de drie toenmalig bekende continenten. Het tweede moment is de doop door Johannes. Deze doop vindt plaats in de Jordaan, een grensrivier tussen woestijn en vruchtbaar land. Na de doop klinkt er een stem uit de hemel, die openbaar maakt dat Jezus de geliefde Zoon is. Het derde moment is tijdens een bruiloft in Kana, waar Jezus van water wijn maakt en als de ‘ware wijnstok’ verschijnt. Met deze bruiloft begint Jezus zijn openbare leven.

Van oudsher loopt de kersttijd tot 2 februari (veertig dagen na kerstmis). Dan wordt gevierd
dat Jezus in de tempel door zijn ouders wordt opgedragen aan zijn Schepper. In de volkstraditie wordt dit feest van de Opdracht in de tempel ‘Maria Lichtmis’ genoemd.

Uw nabijheid

Eeuwig goede God, Wij danken u voor uw nabijheid in ons leven. Wij bidden dat uw licht ons wakker maakt, dat wij uw goedheid, uw wondere geestkracht, niet grijpen maar begrijpen. Dat wij bewogen worden door het kind dat onder … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Hier ben ik

Kerstmis, Oorsprong en einde is de vrede, een kind, die nacht waar stralend sterrenlicht het streelt, de wereld leven brengt, de weg wijst, herders en koningen, ieder mens verzamelt met woorden van vreugde: ‘hier ben Ik’.   Opnieuw geboren, niet … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Kerstmis

Kerstmis Licht moest er zijn die nacht en er was licht. Het vertelt in eigen taal over een een ster, een droom, een oerverhaal dat elke dag opnieuw begint. Met licht uit licht, ‘Ik zal er zijn’, de hemel die … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Toereikend licht

  Toereikend licht dat in de nacht mensen op weg doet gaan een stralende ster geeft richting aan, schijnt op de kribbe, vindt het kind dat lacht in jou en mij toetssteen waar begin begint. Langs wolken laten engelen horen: … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Aan het licht komen

Nog maakt het donker dagen kort het kind amper geboren warm door zijn moeder toegedekt laat krachtig van zich horen. Gewekt uit duister wat er leeft en wie er woont op aarde waar droom van al zo oude tijd het … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Maria

Maria, een meisje nog, ondanks haarzelf en ondanks Jozef: aangeraakt door een Woord uit den Hoge. Dit zette haar leven in een ander licht. Ja. Enkelvoudig. En verder bewaart zij alles in haar hart. Maria, jonge vrouw in barensnood met … Lees verder

Thema: Gedichten, Kerst, Leonie van Straaten ;

Kwetsbaar en klein

Een kind zijn we geweest. Herinneringen vervagen, alsof we het echt achter ons laten. Maar ergens in ons is dat kind nog aanwezig: in de spontane vreugde die de natuur soms oproept; in de onverwachte angst die duisternis los kan … Lees verder

Thema: Gedichten, Kerst, Leonie van Straaten ;

Kerstmis: gebed met refrein

Goede God, U bent de Bron van al wat is, de oorsprong van al wat leeft. U komt ons nabij in een mensenkind, uw Zoon, wonend in ons midden. Geeft dat wij van Hem de liefde leren, de aandacht, de … Lees verder

Thema: Gebeden, Kerst, Liesbeth Dercksen ;

Maria lichtmis viering: via project Feest van Aarde en Hemel

Klik hier voor het materiaal van de Maria lichtmis viering. Feest van Aarde en Hemel is een project waarbij in 2009 drie vieringen zijn ontwikkeld, bedoeld om de overgangen van de seizoenen te vieren en te dienen als proeftuin hoe we … Lees verder

Thema: Kerst, Vieringen ;

Wat al zo lang te sluimeren lag

Wat al zo lang al te sluimeren lag kwam die nacht aan het licht ‘Ik ben, Ik zal er zijn’, Uw kind, aanwezig ons nabij. Liefde die kracht geeft, licht altijd bij ons, moedeloosheid vergeten, voorbij het zoeken, eindelijk thuis. … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Die nacht bracht zachte kracht

Die nacht bracht zachte kracht nieuw leven, nieuw begin, Uw kind. En daalde af die zei: ‘Ik ben, Ik zal er zijn, voor jou en jou, voor iedereen. Wees maar niet bang, de weg is vrij waar je mijn liefde … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Kerstgebed

Steeds opnieuw wordt het kind geboren in de winternacht, in de stal, in ons hart. Goede God, Hoe is het mogelijk dat juist het donkerste, het nietigste zoveel licht kan geven, zoveel hoop voor alle mensen. Dat wij ons naar … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Kerst ;