Overzicht van: Pinksteren

Overzicht van: Pinksteren

(vijftig dagen na Pasen)
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Vanouds is het een oogstfeest. In de Thora en in het Oude Testament kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde Boodschap verkondigen. Dat is ook een soort oogst. De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de Helper en Trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.
Sinds de 13e eeuw vieren de westerse kerken het geheim van Vader, Zoon en Geest als het feest van Drie-eenheid of Drievuldigheid (Trinitatis in het Latijn). Het feest van de Drievuldigheid vat alle geheimen van God samen: de verbondenheid, de verscheidenheid en de eenheid van de Schepper, de Verlosser en de Trooster.
Hierin klinkt de volheid die ook de zomertijd kenmerkt.

Zie de vlinder

Zie de vlinder die met tere vlindervleugels tastend bestaat, en dauwdruppels koestert als een transparant gebedssnoer langs de randen van haar silhouet. Elke kraal een teken, watermerk van Hem die haar liefheeft. Zij vindt haar voedsel moeiteloos, licht leidt haar … Lees verder

Thema: Gedichten, Hemelvaart, Lente, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Kerkvlinder, de dagpauwoog

Kerkvlinder, de dagpauwoog Heer, Gij doorgrondt en kent alles wat u heeft geschapen. U bent de bron van bloemen, vogels, vlinders. Nog voor zij rups was, kende u de dagpauwoog, haar schuilplaats in de kerk, de mensen die haar verwonderen, … Lees verder

Thema: Gedichten, Hemelvaart, Lente, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , ;

Na vijftig dagen

  Na vijftig dagen Dan breekt de band die mij in angst gevangen hield, mijn mond was droog en strak, kon enkel zachtjes klagen. Tot aan dat moment, die dag van eeuwigheid. Het was of er een zucht ging door … Lees verder

Thema: Geestdrift, Pinksteren ;

Veelkleurig. Zoals Pinksteren mag zijn.

Bij een oecumenische openlucht Pinksterviering breken wij dit jaar het brood en delen de wijn. Veelkleurig. Zoals Pinksteren mag zijn. Jezus kwam in beweging door het brood te breken en rond te delen. Hij zei: wie het leven deelt met … Lees verder

Thema: Pinksteren ;

Niet hemels ver

Als na de zinderende zon de lucht al is betrokken, en mensen huiswaarts gaan, ontstaat, waar het kind met een stuk glas de zonnestralen wilde vangen, gestuurd door het verlangen naar een antwoord op die onbestemde vraag waar God bestaat, … Lees verder

Thema: Bomen, Fotomeditatie, Meditatieve tekst, Pinksteren, Vorm, Zomertijd ;
Kenmerk: , , , ;

Morgenlied: ik zou de dag kunnen omslaan

God, ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan, ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan vandaag als een sjaal (maar niet omdat het koud is, want dat is het niet) Ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan … Lees verder

Thema: Gedichten, Herfst, Liederen, Meditatieve tekst, Pinksteren ;
Kenmerk: , , ;

Fotomeditatie: Pluis op de wind

De pluizen van de bloemen Verwaaien in de wind. Alleen God weet waar het zaad vruchtbare aarde vindt. Marijke van der Giessen

Thema: Fotomeditatie, Meditatieve tekst, Pinksteren, Zomertijd ;
Kenmerk: , ;

Pinkstergebed: liefdesvuur in deze wereld

  Heer onze God, De wereld, ooit zo mooi en goed, staat altijd ergens wel in gloed van vuur dat doodt. Heer, geef ons in dit Pinksteruur Uw liefdesvuur dat sterker is dan macht en tijd, dat groot is en … Lees verder

Thema: Gebeden, Geestdrift, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Van de grond komen (Hemelvaartgedicht)

De hemel is niet hoog verheven, wat liefde heet is altijd onder ons. Met zoveel woorden al voorzegd, gezwegen en gebeden, apart genomen, uitgelegd. Dat niet dromen ons de angst, de dood, doen overwinnen. Maar liefde van de grond moest … Lees verder

Thema: Aarde, Gedichten, Hemelvaart, Jaarkalender, Lente, Liturgisch Jaar, Meditatieve tekst, Pasen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , , ;

Pinksteren

Woorden verspreiden het vuur door de ruimte, klimmen langs de wanden, mensen en ruiten, langs deuren naar buiten, naar buiten, naar buiten, het wordt licht. Woorden verwarmen harten van mensen, woorden verstaan wat niet mogelijk leek, stralende mensen binnen en … Lees verder

Thema: Gedichten, Liturgisch Jaar, Meditatieve tekst, Pinksteren ;
Kenmerk: , ;

De eerste dag – licht

Viering voor de eerste dag van de Scheppingsperiode – tekst: Marijke de Bruijne – muziek: Job de BruijnDe begeleiding is te verkrijgen via Job de Bruijn:  j.g.debruijn@ziggo.nl Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.   Tekst Licht, wat is licht. … Lees verder

Thema: Boventijds, Energie, Herfst, Licht, Liederen, Pinksteren, Vieringen, Vieringen Marijke de Bruijne ;
Kenmerk: , , , , , , , , ;

Meditatieve viering: Zeven rode bloemen in het gras

Men kan voor allerlei diensten ‘rond de Geest’ werken met rode bloemen. De liturgische kleur van Pinksteren is rood, het rood van het warme hart en het levende bloed. Rode bloemen zijn bijvoobeeld in de zomer: pioenroos, klaproos, roos, brandende … Lees verder

Thema: Energie, Meditatieve tekst, Pinksteren, Vieringen ;
Kenmerk: , , , , ;

De vonk – Dorothy Gilmaan

Toen God zijn scheppingswerk had voltooid, besloot Hij om voor de mens iets van zijn goddelijk wezen achter te laten. Namelijk een vonk van zijn wezen als een belofte aan de mens wanneer deze zich zou inspannen op God te … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Energie, Menswording, Ontkiemen, Pinksteren, Verhalen ;
Kenmerk: , , , ;

Het licht van Pasen

In de liturgie van de paasnacht wordt in het begin het vuur gezegend. Vroeger werd dit vuur met  behulp van een brandglas en zonlicht aangestoken of werd een vonk uit stenen geslagen. Soms wordt daartoe een houtstapel buiten de kerk … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Energie, Lente, Licht, Pasen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , ;

Vuur dat de weg wijst

Aandachtsbeeld: een kaars Gezegend om het licht: de schepping herleeft. Gezegend om het licht dat als een vuurgloed zicht en richting geeft. Exodus 13,vers 21 DE HEER ging voor hen uit om hen de weg te wijzen, overdag in een … Lees verder

Thema: Energie, Gebeden, Gebeden, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Vuur van Pinksteren

Paulus komt onderweg naar Damascus zelf in ‘vuur en vlam’ te staan , wordt blind en eet en drinkt drie dagen en nachten niet. Nadat hem door Ananias de handen zijn opgelegd, vallen hem de schellen van de ogen en … Lees verder

Thema: Bijbelse verhalen, Energie, Jaarkalender, Pinksteren, Verhalen ;
Kenmerk: , , , , , , , ;

De geest van God is als een vuur

De geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, en warmt’in hart en ogen. Tekst: … Lees verder

Thema: Energie, Liederen, Liederen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Breng het duister aan het licht – Anneke van Wijngaarden

Breng het duister aan het licht, brand weg wat ging verkeerd. Vuur waarvoor de koude vlucht. Vuur dat de dood trotseert. (…) Smeulend onder as, bijna uitgegaan, door het waaien van de Geest wakkert het weer aan (…) Onuitblusbaar vuur, … Lees verder

Thema: Energie, Geestdrift, Herdenken, Leed, Liederen, Liederen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: fakkel doorgegeven, Woord om mee te leven, wijzer op de lange duur. Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: talen om te spreken van Gods levensteken. Woord dat klopt en vindt gehoor. Geschenk … Lees verder

Thema: Energie, Liederen, Liederen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Kom Schepper Geest

Kom Schepper Geest, vuur ons aan. Vervul ons hart met barmhartigheid en zorg voor al wat leeft. Kom Schepper Geest, troost ons. Vuur ons aan en geef moed om recht te staan daar waar uw schepping onrecht wordt aangedaan. Kom … Lees verder

Thema: Gebeden, Gebeden, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;