Overzicht van: Pinksteren

Overzicht van: Pinksteren

(vijftig dagen na Pasen)
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Vanouds is het een oogstfeest. In de Thora en in het Oude Testament kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde Boodschap verkondigen. Dat is ook een soort oogst. De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de Helper en Trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.
Sinds de 13e eeuw vieren de westerse kerken het geheim van Vader, Zoon en Geest als het feest van Drie-eenheid of Drievuldigheid (Trinitatis in het Latijn). Het feest van de Drievuldigheid vat alle geheimen van God samen: de verbondenheid, de verscheidenheid en de eenheid van de Schepper, de Verlosser en de Trooster.
Hierin klinkt de volheid die ook de zomertijd kenmerkt.

Wij leven van de wind

Wij leven van de wind Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opstijgt … Lees verder

Thema: Jaap Zijlstra, Liederen, Pinksteren ;

De gegeven geest

De gegeven geest (bij Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) Hij gaf de geest, het tempelvoorhang spleet, bloedspatten aan de rafels getuigen van Zijn doorgang naar de Vader tijdens het beven van de donkere aarde. Waarlijk, Hij was de Zoon … Lees verder

Thema: Coby Poelman-Duisterwinkel, Gedichten, Goede Week, Hemelvaart, Pasen, Pinksteren ;

Na vijftig dagen

  Na vijftig dagen Dan breekt de band die mij in angst gevangen hield, mijn mond was droog en strak, kon enkel zachtjes klagen. Tot aan dat moment, die dag van eeuwigheid. Het was of er een zucht ging door … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Pinksteren ;

Veelkleurig, zoals Pinksteren mag zijn

Bij een oecumenische openlucht Pinksterviering breken wij dit jaar het brood en delen de wijn. Veelkleurig. Zoals Pinksteren mag zijn. Jezus kwam in beweging door het brood te breken en rond te delen. Hij zei: wie het leven deelt met … Lees verder

Thema: Hedi Hegeman, Meditatieve tekst, Pinksteren ;

Pinkstergebed: liefdesvuur

  Heer onze God, De wereld, ooit zo mooi en goed, staat altijd ergens wel in gloed van vuur dat doodt. Heer, geef ons in dit Pinksteruur Uw liefdesvuur dat sterker is dan macht en tijd, dat groot is en … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Pinksteren ;
Kenmerk: , ;

Pinksteren

Woorden verspreiden het vuur door de ruimte, klimmen langs de wanden, mensen en ruiten, langs deuren naar buiten, naar buiten, naar buiten, het wordt licht. Woorden verwarmen harten van mensen, woorden verstaan wat niet mogelijk leek, stralende mensen binnen en … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Pinksteren ;

Meditatieve viering: Zeven rode bloemen in het gras

Men kan voor allerlei diensten ‘rond de Geest’ werken met rode bloemen. De liturgische kleur van Pinksteren is rood, het rood van het warme hart en het levende bloed. Rode bloemen zijn bijvoobeeld in de zomer: pioenroos, klaproos, roos, brandende … Lees verder

Thema: Pinksteren, Vieringen ;
Kenmerk: ;

De vonk

Toen God zijn scheppingswerk had voltooid, besloot Hij om voor de mens iets van zijn goddelijk wezen achter te laten. Namelijk een vonk van zijn wezen als een belofte aan de mens wanneer deze zich zou inspannen op God te … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Dorothy Gilmaan, Pinksteren ;
Kenmerk: ;

Vuur in het eerste woord

Volgens de wijzen in Israël zit er al vuur in het eerste woord van de bijbel. Daarvoor moet je weten dat in het Hebreeuws het woord  voor ‘vuur’ eesj is en het eerste woord in de bijbel bereesjiet. Haal je … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Henk Huyser, Pinksteren ;
Kenmerk: , , ;

Vuur dat de weg wijst

Aandachtsbeeld: een kaars Gezegend om het licht: de schepping herleeft. Gezegend om het licht dat als een vuurgloed zicht en richting geeft. Exodus 13,vers 21 DE HEER ging voor hen uit om hen de weg te wijzen, overdag in een … Lees verder

Thema: Gebeden, Pinksteren ;
Kenmerk: ;

Vuur van Pinksteren

Vuur van Pinksteren Paulus komt onderweg naar Damascus zelf in ‘vuur en vlam’ te staan , wordt blind en eet en drinkt drie dagen en nachten niet. Nadat hem door Ananias de handen zijn opgelegd, vallen hem de schellen van … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Pinksteren ;

De Geest van God is als een vuur

De Geest van God is als een vuur De Geest van God is als een vuur, als vlammen fel bewogen, verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat … Lees verder

Thema: Liederen, Marijke de Bruijne, Pinksteren ;

Breng het duister aan het licht

Breng het duister aan het licht Breng het duister aan het licht, brand weg wat ging verkeerd. Vuur waarvoor de koude vlucht. Vuur dat de dood trotseert. (…) Smeulend onder as, bijna uitgegaan, door het waaien van de Geest wakkert … Lees verder

Thema: Anneke van Wijngaarden, Liederen, Pinksteren ;

Geschenk uit de hemel

Geschenk uit de hemel Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: fakkel doorgegeven, woord om mee te leven, wijzer op de lange duur. Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: talen om te spreken van Gods levensteken. Woord dat klopt … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Liederen, Pinksteren ;

Kom Schepper Geest

Kom Schepper Geest Kom Schepper Geest, vuur ons aan. Vervul ons hart met barmhartigheid en zorg voor al wat leeft. Kom Schepper Geest, troost ons. Vuur ons aan en geef moed om recht te staan daar waar uw schepping onrecht … Lees verder

Thema: Gebeden, Pinksteren ;

Lofzang

Lofzang O God, ge zijt een god van het vuur een god van het vuur en de vreugde gij smelt onze namen in het leed en gij geeft ons een andere toekomst gij slaat ons als tranen in de  wind … Lees verder

Thema: Gedichten, Guillaume van der Graft, Pinksteren ;