Overzicht van: Voedsel

Bij psalm 67

Uit al wat hier nog in mij is
Wil dank opstijgen –
Lllod Haft

God,
Als woorden te kort schieten,
zie hoe dank opstijgt
uit een gebaar vol aandacht,
uit kleding, met liefde gedragen,
uit een blik vol meededogen,
uit een glimlach, zomaar,
uit een oog dat vochtig wordt;

hoor hoe dank opstijgt,
uit flarden muziek, gedachteloos geneuried,
uit het lachen buiten op straat,
uit een stamelende zin,
uit een belofte voor morgen;

ruik hoe dank opstijgt
uit de geur van de goede keuken,
uit de was, schoon aan de lijn,
uit de aandacht waarmee mensen elkaar begroeten;

aanvaard onze dank, God,
doe ons proeven hoe groot uw goedheid is.

Roel Bosch

Zegenbede voor vrede en recht

Dwaas is het onrecht, het doet mensen verdriet, het pijnigt en vernielt onze aarde. Wijs is het recht: mensen bloeien op, de aarde draagt vrucht in overvloed. Kiezen voor wijsheid, dwaasheid vergeten, de weg gaan met elkaar, tot steun in … Lees verder

Thema: Gebeden, Herfst, Oogst, Voedsel, Vredeszondag, Zegen ;
Kenmerk: , , , ;

Bramen

Daar hangen ze, donkerpaars en glanzend, te wachten op wie ze plukt. Doen wij het niet dan eten de vogels ze op. De bramen gaan van hard, klein en groen, via rood en nog dof naar pikzwart, vol en sappig. … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Herfst, Meditatieve tekst, Verhalen, Voedsel ;
Kenmerk: , , , ;

Gans

“Ik heb een gans voor je,” zei ze. “Mijn man heeft hem geschoten maar hij moet nogal wel geslacht.” “Ik heb een gans,” zei ik tegen mijn vader. “Hij moet nog wel geslacht. Kun je het me leren?” Samen zaten … Lees verder

Thema: Dieren, Eigentijdse verhalen, Eigentijdse verhalen, Leed, Meditatieve tekst, Verhalen, Voedsel, Volheid ;
Kenmerk: , , , , ;

Dankdag voor gewas en arbeid, een toelichting

In de protestantse kerk is er een dankdag voor gewas en arbeid op de eerste woensdag van november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de … Lees verder

Thema: Aarde, Dankdag, Duurzaamheid, Herfst, Jaarkalender, Liturgisch Jaar, Oogst, Oogst, Voedsel ;
Kenmerk: , , , ;

Herfst ademen

  Nog eenmaal vlammen de kleuren als om de warmte vast te houden van de zomer die nu in haar schulp kruipt voor zoveel expressie maar tegelijk wordt het donkerder overdag, en ’s avonds meer ruimte om stil te zijn. … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten, Herfst, Herfst, Herfst, Scheppingsperiode, Hoop, Meditatieve tekst, Oogst, Wintertijd ;
Kenmerk: , , , , ;

Voorwoord bij de Vieringen van Marijke de Bruijne

Met stijgende verbazing, die overging in een steeds grotere verwondering over de wording van de wereld om ons heen, heb ik aan deze liturgieën gewerkt. Kern van de vieringen is het scheppingsverhaal uit Genesis, iedere scheppingsdag worden de betreffende verzen … Lees verder

Thema: Herfst, Vieringen, Vieringen - aarde, Vieringen - stilte, Vieringen - water, Vieringen dieren, Vieringen klimaat, Vieringen Marijke de Bruijne, Vieringen voedsel ;
Kenmerk: , , , , , ;

Voedsel om ruimte te delen

‘En allen zien er naar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.’ (Psalm 104: 27-28) Al het leven ziet uit naar … Lees verder

Thema: Meditatieve tekst, Voedsel ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Verantwoord omgaan met voedsel

Voedsel – Milieuinformatie Verantwoord omgaan met voedsel Hans Schravensande Om aan de toenemende vraag naar voedsel te blijven voldoen, is het nodig alle zeilen bij te zetten. Als ik in West-Afrika op reis ben met collega’s dan wordt er wel … Lees verder

Thema: Aarde, Duurzaamheid, Eigentijdse verhalen, Hoop, Milieuinformatie, Oogst, Vasten ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Doen met elkaar

 Samen aan tafel Voor eenvoudige, duurzame recepten in de herfst, rond wereldvoedseldag, dankdag voor gewas en gedachtenis van overledenen,  kijk op www.kloostertuinen.nl Bloemschikken, thuis in  kapel of  kerk Voor passende, milieuvriendelijke herfst-schikkingen kijk op www.liturgischbloemschikken.nl Doen: alleen of samen Kijk … Lees verder

Thema: Doen ;

Het zegenen van brood

Er ligt een ongesneden brood op tafel, op een wit kleed Iemand  pakt het op en maakt met het broodmes tot driemaal toe een kruis  op het brood en zegt: -ik teken het eerste kruis op het brood, in de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Delen, Doen, Ontmoeting ;
Kenmerk: , , , ;

Eemlandhoeve in Bunschoten, inspiratieplek

Jan en Maaike Huijgen, bouwden een boerderij-plus met natuur om hen heen, koeien in de wei en een winkel daarbij.  De Eemlandhoeve. Kerkleden zijn er actief als vrijwilliger. We zien en ervaren dat mensen meer en meer ontworteld  en vervreemd … Lees verder

Thema: Aarde, Activiteiten, Doen, Eigentijdse verhalen, Voedsel ;
Kenmerk: , , , , ;

Dankzegging brood en wijn – en aarde

Als we de maaltijd van de Heer vieren, doen we dat met brood en wijn. Het zijn de gaven van de Schepper. Ze worden geheiligd door het woord van God en het gebed. Maar juist wanneer  we brood en wijn … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Gedichten, Herfst, Veertigdagentijd ;
Kenmerk: , , , , ;

Loofhuttenfeest: de openheid vieren

Aan het Loofhuttenfeest is goed te merken dat het alles met de natuur te maken heeft. Tegelijkertijd vraagt het van een mens een houding die ‘gelijkvormig’ aan de gang van de natuur wordt. In de herfst vallen de vruchten van … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Herfst, Oogst ;
Kenmerk: , , , , , , , ;

Tafelgebed uit Iona

Tafelgebed Dankbaarheid, lof, de harten hoog, stemmen vol vreugde… (…) U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt, niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf, opdat we vervuld mogen worden, vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd. We zingen in … Lees verder

Thema: Delen, Gebeden, Gebeden ;
Kenmerk: , , , , , ;

Danken voor de oogst

Vraag of men producten uit eigen tuin wil meenemen of iets waarvoor men dankbaar is dat het bestaat omdat het bijvoorbeeld lekker ruikt of smaakt of mooi is of voedt.. of  de poes het lekker vindt… Laat mensen rond  de … Lees verder

Thema: Activiteiten, Doen, Gebeden, Gebeden, Oogst ;
Kenmerk: , , , , , , , , , , ;

Stilstaan bij voedsel in de herfst

Soms vriendelijk zonder grote overgang van nazomer naar herfst, maar soms fel met stormen en regens. De oogst van roodfruit, van bessen en van de vruchten uit de boomgaard de appels en peren, de oogst van de slachtmaand november. Van … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Herfst, Herfst ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Vastentijd als ingetogenheid

In de overgang van winter naar lente valt de veertigdagentijd, de vastentijd. Het is de tijd voor Pasen en Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Na de uitbundigheid van carnaval komt de … Lees verder

Thema: Vasten, Veertigdagentijd, Voedsel ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Maaltijd – Muus Jacobse

Heilige gloed der natuur louter tot ons gebruik de aarde van schotel en kruik dat zij glanzen van uw vuur. Heilig vuur van de haard, verterend maar niet ter dood, doet ons eten van uw brood dat ons leven bewaart. … Lees verder

Thema: Gebeden, Gebeden, Herfst, Voedsel ;
Kenmerk: , , , , , ;