Overzicht van: Bijbelse teksten

In Uw licht

  Ja, bij u is de bron van leven, in uw licht zien wij licht. Psalm 36:10 (Naardense vertaling)

Thema: Bijbelse teksten, Liederen ;

Kruispunten

Dit is wat de Ene zegt: ‘Sta bij de kruispunten stil en kijk om je heen. Vraag naar de oude paden, vraag naar wat de goede weg is, en volg deze. Zo zul je vinden rust voor je ziel.’ Naar … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Hedi Hegeman, Hoop ;

Dieren in bijbelse context

De bijbelschrijvers vertellen ons op allerlei manieren over dieren. Zo komen we dieren tegen in de leefomgeving van de hoofdpersonen. Voordat Jezus aan zijn openbare leven begint, wordt hij in de woestijn, waar hij veertig dagen verblijft, op proef gesteld. … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Ontmoeting ;
Kenmerk: , ;

Godsontmoeting in de stilte

In de psalmen wordt stilte in één adem genoemd met de lofzang. ‘U komt toe stilheid, een lofzang!’, zo zegt psalm 65:2 (Naardense Bijbel) Als je God wil ontmoeten dan zul je niet alleen zelf moeten zwijgen, maar in jezelf … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;
Kenmerk: ;

In de stille leegte een spirituele ruimte

Titus Brandsma was een karmeliet die door de Duitse bezetter in 1942 is gearresteerd wegens verzetsactiviteiten. Hij stierf in 1942 in Dachau. Karmelieten zien het als een opgave, om in het spoor van Elia, om op de plek waar zij … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte, Titus Brandsma ;
Kenmerk: , ;

Het zwijgen van God

Het stil worden voor God gebeurt in de verwachting dat de Stem zal antwoorden. Immers de Eeuwige sprak: ‘Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.'(Jesaja 65 vers 24). Maar telkens … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;

Het suizen van een zachte stilte

Het is een ontroerend verhaal over de ontmoeting van Elia met de Eeuwige op de Horeb. De profeet had een hectische tijd achter de rug, die eindigde met de overwinning op de Baälpriesters (1 Koningen 18). Na grote spanning in … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;
Kenmerk: ;

Aangesproken worden…

… door een woord in de nacht. Op de zondag tussen het kerstfeest en 1 januari is de antifoon bij de psalm ontleend aan het boek Wijsheid 18 vers 14-15 (Willibrordvertaling KBS) Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Stilte ;
Kenmerk: ;

Lenteregens in een psalm

Leven vanuit God als Bron, wordt in deze psalm beschreven als een vruchtbaar, juichend leven, waarin het jonge groen gezegend wordt. U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, Vol water staat de rivier van God. … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Lente ;
Kenmerk: , ;

Leven na de lenteregen

Het voorjaar in Israël, het land van de bijbel, is  kort. Een paar weken van uitbundige bloei: amandelbomen, rode anemonen, gele brem… De citrusplantages  staan in volle bloei en verspreiden een doordringende geur.  In het nieuwe leven dat de lenteregen … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Lente ;

De mens als groene boom: Psalm 1

In Psalm 1 wordt een rechtvaardig mens geschetst als  een groene boom, die niet verdort  als hij geplant is aan stromend (levend) water. Met stromend water worden niet alleen de woorden uit de bijbel bedoeld, maar ook ervaringen van eeuwen … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Lente ;
Kenmerk: , , ;

Groene levenskracht

Pasen is het feest van dood en leven, waarbij de levenskracht, de verrijzenis van Christus uit de dood, voor christenen het centrale thema van het geloof is. Tijdens zijn dood aan  het kruis lijkt alle levenskracht, ook van de kosmos, … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Pasen, Tini Brugge ;
Kenmerk: , ;

De mikwe

Bij Genesis 1, 9-10 en Job 38, 29-30 In het jodendom wordt vernieuwing tot uitdrukking gebracht door het gebruik van een ritueel onderdompelingsbad: de zogenaamde mikwe. Om iets van de mikwe te begrijpen, worden we verwezen naar de eerste bijbelbladzijde: … Lees verder

Thema: Bezinning, Bijbelse teksten, Henk Huyser ;
Kenmerk: ;

Geloof, hoop en liefde

De bezieling om met water en milieu bezig te zijn, is dat ik uiteindelijk bezig ben met de zorg voor de schepping. Een bron voor die bezieling vind ik in de bijbeltekst van 1 Korintiërs 13: Ons resten geloof, hoop … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Duurzaamheid, Tineke Huizinga ;
Kenmerk: , , ;

De schepping en het water

Wie de eerste bladzij van de bijbel leest, leest woorden zo vol diepe geheimen dat je volgens de joodse traditie minstens veertig jaar moet zijn wil je er niet hopeloos in verdwalen en verzinken. Het wordt ook gelezen als de … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Henk Huyser, Licht ;
Kenmerk: , ;

De vonk

Toen God zijn scheppingswerk had voltooid, besloot Hij om voor de mens iets van zijn goddelijk wezen achter te laten. Namelijk een vonk van zijn wezen als een belofte aan de mens wanneer deze zich zou inspannen op God te … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Dorothy Gilmaan, Pinksteren ;
Kenmerk: ;

Vuur in het eerste woord

Volgens de wijzen in Israël zit er al vuur in het eerste woord van de bijbel. Daarvoor moet je weten dat in het Hebreeuws het woord  voor ‘vuur’ eesj is en het eerste woord in de bijbel bereesjiet. Haal je … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Henk Huyser, Pinksteren ;
Kenmerk: , , ;

Vuur van Pinksteren

Vuur van Pinksteren Paulus komt onderweg naar Damascus zelf in ‘vuur en vlam’ te staan , wordt blind en eet en drinkt drie dagen en nachten niet. Nadat hem door Ananias de handen zijn opgelegd, vallen hem de schellen van … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Pinksteren ;

Drievuldigheid

Drievuldigheid Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Vanouds is het een oogstfeest. In de Thora kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinai de wet ontving. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Zomertijd ;