Overzicht van: Gebeden

Hemelvaartsfeest

Hemelvaartsfeest Vader die in de hemel zijt, vandaag gedenken wij hoe U gekomen bent, verhuld door een wolk, om uw Zoon tot U te nemen in de heerlijkheid. Het geeft ons rust te weten dat we zelf het karwei niet … Lees verder

Thema: Gebeden, Hemelvaart, Jaap Zijlstra ;

Uw nabijheid

Eeuwig goede God, Wij danken u voor uw nabijheid in ons leven. Wij bidden dat uw licht ons wakker maakt, dat wij uw goedheid, uw wondere geestkracht, niet grijpen maar begrijpen. Dat wij bewogen worden door het kind dat onder … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Geheim van leven, gebed op Dankdag

Geheim van leven, gebed op Dankdag Goede zegenrijke God, Appels liggen glanzend bijeen, aardappelen zij aan zij in manden, vandaag volop naast al die soorten groen. Hoe groots de oogst van wat toen en steeds zo klein begon: een bolletje, … Lees verder

Thema: Dankdag, Gebeden, Jeanette van Osselen ;

Wanneer mag ik komen?

Wanneer mag ik komen? Zoals een hert smacht bij beddingen van water, zo smacht ook mijn ziel naar u, o God! Dorstig is mijn ziel naar God, naar de godheid die leeft, wanneer mag ik komen, – en zien het … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Hedi Hegeman ;

Onbezorgdheid, een gebed

Onbezorgdheid, een gebed Menslievende God, we vragen om ontspanning naar lichaam en geest, om onbezorgdheid, zoals de bloemen die bloeien in een open veld. Neem weg de zwaarte van ons bestaan en doe ons vederlicht uitzien naar uw rijk van … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop, Jurjen Beumer ;
Kenmerk: , ;

Een lied in onze mond, een gebed

Een lied in onze mond, een gebed Liefhebbende God, leer ons zingen tegen de klippen op Leg een lied in onze mond dat het houdt te midden van de grote monden en de klemmende vragen Schenk ons uw Licht als … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop, Jurjen Beumer ;
Kenmerk: ;

Kerkvlinder, de dagpauwoog

Kerkvlinder, de dagpauwoog Heer, Gij doorgrondt en kent alles wat u heeft geschapen. U bent de bron van bloemen, vogels, vlinders. Nog voor zij rups was, kende u de dagpauwoog, haar schuilplaats in de kerk, de mensen die haar verwonderen, … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop, Jeanette van Osselen ;
Kenmerk: ;

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht in de vreemde die voorbij gaat, in de kleine, de laatste, de minste der mensen Een zegen ben je die water geeft aan wie dorstig is, onderdak aan wie op weg is, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Delen, Gebeden ;

Paulus in partituur

  Gedachtenis van alle gelovigen, dankdag voor gewas Vruchtbaar is de aarde, geboomte, granen, gras. Voedsel voor wie leven. Wij danken voor gewas. Vruchtbaar is de aarde, wij komen uit haar voort, krijgen woord en adem en leven tot de oogst. … Lees verder

Thema: Allerzielen, Andries Govaart, Dankdag, Gebeden ;

Een lied in onze mond

Liefhebbende God, leer ons zingen tegen de klippen op Leg een lied in onze mond dat het houdt te midden van de grote monden en de klemmende vragen Schenk ons uw Licht als een verkwikkende zonnestraal in de ochtend.   … Lees verder

Thema: Gebeden, Jurjen Beumer, Licht ;

Dankgebed om de oogst

Liefdevolle God, altijd aanwezige, wij weten u dichter bij ons dan ooit in de rijkdom van de gewassen die we elk najaar mogen oogsten om van te leven. Vol ontzag en verwondering te weten hoe zaad onzichtbaar kiemde en langzaam … Lees verder

Thema: Dankdag, Gebeden ;

Voor werkers in de wijngaard, een gebed

Ooit geroepen, gehoorzaam gegaan – heen en weer geslingerd tussen weten en vergeten, tussen ja, misschien of nee Uw gezicht dat dan verdwijnt, kaal staan we dan, naakt, koud, bibberend en eenzaam. Verberg uw gelaat niet voor ons, wees bij … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop, Jurjen Beumer ;

Kerstmis: gebed met refrein

Goede God, U bent de Bron van al wat is, de oorsprong van al wat leeft. U komt ons nabij in een mensenkind, uw Zoon, wonend in ons midden. Geeft dat wij van Hem de liefde leren, de aandacht, de … Lees verder

Thema: Gebeden, Kerst, Liesbeth Dercksen ;

Zegenbede

Nederlandse vertaling, door Hedi Hegeman: O engelen van de Heer, zegen Hem, prijs en verheerlijk Hem voor eeuwig. Heiligen van de Eilanden, zegen Hem. O dienaren van Christus die hier Gods lof kwamen zingen en vervolgens voortgingen om te preken, … Lees verder

Thema: Bezinning, E.D. Sedding, Gebeden ;

Hemelvaart

God, die licht brengt in ons bestaan, kom ons vanuit de hemel tegemoet. Jezus, die onze vrede blijft, kom ons vanuit de hemel tegemoet. Blijf ons nabij nu wij alleen verder gaan levend hier op vaste grond met onze voeten … Lees verder

Thema: Gebeden, Hedi Hegeman, Hemelvaart ;

Voorjaar

Heer, als mijn dag ten einde loopt, mag ik dan blijven rusten wetende dat alle dingen op onze Aarde heilig mogen zijn en alle mensen één mogen zijn in Jou. bewerking van Peter Millar, An Iona prayer book Hedi Hegeman

Thema: Bezinning, Gebeden, Hedi Hegeman ;

Winter

Wanneer het donker wordt En de nacht haar intrede doet Mogen onze harten dan blijven rusten in het mysterie van Gods vrede. Mogen we ons verzoenen met al wat vandaag onaf bleef om te worden opgenomen in een Omhelzing die … Lees verder

Thema: Gebeden, Hedi Hegeman, Wintertijd ;

Wandelen heeft een vlucht genomen

In deze tijd Wandelen heeft een vlucht genomen, samen of alleen hardlopen, snelwandelen, lange afstandslopen  et cetera. Wandelen om orde op zaken te stellen in je lichaam, in je geest. Even los te raken van de druk van alledag van … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Pelgrimeren ;
Kenmerk: ;

Bij het uitgaan, de wereld in

Bij het uitgaan, de wereld in (in samenspraak) V : Kijk naar je handen Zie de tastzin en de tederheid A: VAN GOD VOOR DEZE WERELD V: Kijk naar je voeten Zie het pad en de richting A: VAN GOD … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Teun Kruijswijk Jansen ;
Kenmerk: ;

Zegen ons…

Zegen ons, o God, de maan die boven ons is, de aarde die onder ons is, de vrienden om ons heen, Uw beeld en Uw licht diep in ons hart. In de naam van de Vader, de Zoon en de … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden ;

God van de Schepping, geef vrede

Algoede God, ons hart stroomt over van liefde voor de wereld: Uw schepping waar U het licht laat worden in de vroege ochtend en wat leeft tot rust brengt als het donker wordt. Wij danken U. De kiem die U … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Vredeszondag ;

In alles bent u bij ons

In alles bent u bij ons (dankgebed) God, trouwe Vader, liefste Moeder, in alles bent U bij ons, in bloemen en in vogels, in mensen hand in hand, in vlinders, bijen, bomen, langs blauwe lucht en wolken, in elke korrel … Lees verder

Thema: Dankdag, Gebeden, Jeanette van Osselen ;
Kenmerk: ;

Zegenbede voor vrede en recht

Dwaas is het onrecht, het doet mensen verdriet, het pijnigt en vernielt onze aarde. Wijs is het recht: mensen bloeien op, de aarde draagt vrucht in overvloed. Kiezen voor wijsheid, dwaasheid vergeten, de weg gaan met elkaar, tot steun in … Lees verder

Thema: Delen, Gebeden, Tini Brugge ;

Als een boom

God, help ons te groeien zoals een tuin, zoals dit lied zoals een boom. Zoals een grote boom, zoals een van die grote, oude bomen, die je soms tegenkomt en omarmt, verloren en betoverd, dwalend in een diep, donker bos, … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Neil Paynter ;
Kenmerk: , , ;

Dankgebed voor de verschillende culturen

Lieve God, we danken U voor de rijkdom, gaven en inbreng van de verschillende culturen. We danken u voor: Nelson Mandela Aartsbisschop Desmond Tutu Aung San Suu Kyi Mahatma Gandhi Voor Ray Charles die Georgia zingt en Little Richard met … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop, Neil Paynter ;
Kenmerk: ;

Belijdenis: open onze ogen, doe ons zien

O God, uw vruchtbare aarde wordt langzaamaan beroofd van haar rijkdom. Open onze ogen, doe ons zien. O God, uw levende wateren worden langzaamaan verstikt door chemicaliën. Open onze ogen, doe ons zien. O God, uw schone lucht raakt langzaamaan … Lees verder

Thema: Ali Newell, Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: , ;

Dankgebed

Dank zij U, God, zo onmetelijk ver. Dank voor de verzengende vallende sterren, de kleuren van de planeten aan de nachtelijke hemel, de ruimte en de almacht, ons verstand ver te boven, flonkeringen van uw zorg in ons leven. Dank … Lees verder

Thema: Bezinning, David Coleman, Gebeden ;
Kenmerk: , , ;

God van de getijden

God van de getijden, die met hun betrouwbaar ritme de grond vormen van ons leven, help om door te gaan met moed en compassie, als we voldaan zijn en verzadigd, maar ook in tijd van tegentij en leegte, doodtij en … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Ian Sutch Pickard ;
Kenmerk: , , ;

Dankgebed van de Iona Abdij

Vrijgevige God, sommigen in onze wereld hongeren naar voedsel en anderen naar zingeving. Wij danken u voor het hier en nu waar wij worden gevoed, ons voedsel delen voor de reis en metgezellen vinden op de weg. Ian Sutch Pickard

Thema: Bezinning, Gebeden, Ian Sutch Pickard ;
Kenmerk: , , ;

Teveel bagage

Teveel bagage (gebed) O, lieve God, ik heb teveel bagage bij me, en ik ga eronder gebukt, word erdoor gehinderd, ben bang iets kwijt te raken, veel van wat ik meesleep heb ik niet nodig. Het blokkeert de paden en … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Kathy Galloway ;
Kenmerk: , ;

Wenk ons, God

Wenk ons, God. Verwelkom ons met uw glimlach, met uw krachtige, heldere roepstem. Wenk ons in de morgen. Daag ons uit, God met uw liefde, uw gerechtigheid, met uw waarheid en uw wijsheid. daag ons uit in de middag. Behoed … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Ruth Burgess ;
Kenmerk: , ;

Wever

O wever, die de draden van lof en dank weeft in het patroon van onze dagen. Kom, leg ons te rusten in het weefsel van aarde en hemel,. Kom, bekleed ons met vreugde. Ruth Burgess

Thema: Gebeden, Ruth Burgess, Vreugde ;
Kenmerk: , , ;

Ik ben moe, God

Ik ben moe, God. Ik wil graag slapen. Laat mij slapen in Uw armen, laat mij rusten in Uw vreugd. Ik geef U al mijn zorgen, ik geef U al mijn dromen. Waak zegenend over mij, waak in liefde over … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Ruth Burgess ;
Kenmerk: ;

Vandaag: gebed aan het begin van de dag

Vandaag mag ik liefde geven en ontvangen. Vandaag mag ik strijden voor gerechtigheid Vandaag mag ik luisteren en bidden Vandaag mag ik Gods lof zingen Vandaag mag ik mij verheugen in Gods glorie. Vandaag en elke dag Ruth Burgess

Thema: Gebeden, Ruth Burgess, Vreugde ;
Kenmerk: , ;

Gebed voor onderweg

Op pad zijn met U, Schepper God, is op pad zijn in Uw wereld, vol wonderen en zó mooi. In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, en onder mij de aarde en de rots. Op pad zijn met U, broeder … Lees verder

Thema: Chris Polhill, Gebeden, Pelgrimeren ;
Kenmerk: , , ;

Gebed om schoon water

Genadige God, Vergeef ons de onverschiligheid waarmee wij de kraan open draaien zonder ons te realiseren hoe kostbaar de gave van water is, vergeef ons onze verspilling, vergeef ons dat we zo weinig hebben gedaan om ervoor te zorgen dat … Lees verder

Thema: Gebeden, Water ;
Kenmerk: ;

Pinkstergebed: liefdesvuur

  Heer onze God, De wereld, ooit zo mooi en goed, staat altijd ergens wel in gloed van vuur dat doodt. Heer, geef ons in dit Pinksteruur Uw liefdesvuur dat sterker is dan macht en tijd, dat groot is en … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Pinksteren ;
Kenmerk: , ;

Gebed voor de Paasmorgen

Goede God, Bron van ons leven, Het opkomen  van de zon elke vroege morgen zal voortaan spreken van het goede nieuws, het lege graf, het licht, onafgebroken trouw. Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven dat dat licht voor alle mensen is, … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Pasen ;
Kenmerk: ;

Water, zegen ons

Zegenbede Moge schoon, helder water ons zegenen, waterbron of waterval, leven in overvloed, stromend, reinigend, verfrissend. Laat ons zuinig zijn op door God gegeven water, elke druppel koesteren, woestijnen tot leven brengen. Jezus, stort het leven schenkend water uit over … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Water ;

Kerstgebed

Steeds opnieuw wordt het kind geboren in de winternacht, in de stal, in ons hart. Goede God, Hoe is het mogelijk dat juist het donkerste, het nietigste zoveel licht kan geven, zoveel hoop voor alle mensen. Dat wij ons naar … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Kerst ;

Advent, een gebed

  In de stilte de belofte van nieuw leven, alles zal weer tot bloei komen; het begin nog verborgen maar zichtbaar aanwezig. Goede God, in uw nabijheid durven we te luisteren, te wachten en te vertrouwen, ook in het donker … Lees verder

Thema: Advent, Gebeden, Jeanette van Osselen ;
Kenmerk: ;

Tafelgebed uit Iona

Tafelgebed Dankbaarheid, lof, de harten hoog, stemmen vol vreugde… (…) U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt, niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf, opdat we vervuld mogen worden, vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd. We zingen in … Lees verder

Thema: Delen, Gebeden ;
Kenmerk: ;

Voor de dieren bid ik U

Voor de dieren bid ik U, de dieren die geen dier mogen zijn niet kunnen leven naar hun aard slachtoffer van onze winzucht, onze consumptiedrift als ze maar productief, maar rendabel zijn. Voor de dieren bid ik U, de dieren … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Gebeden, Hans Bouma ;
Kenmerk: , ;

Luister God

Luister God, naar het nederige gebed van onze vrienden, de dieren, vooral voor de dieren die lijden; voor allen die bejaagd worden, verloren zijn, gevlucht zijn, angstig zijn of honger lijden; voor allen die gedood moeten worden. Wij smeken om … Lees verder

Thema: Albert Schweitzer, Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: , ;

Gezegend de dieren

Gezegend de dieren, ze rennen en kruipen ze sluipen en springen en spelen hun spel. Gezegend de mens, geroepen te hoeden in Gods naam een herder, soms even uw beeld. Gezegend, Gij schepper van hemel en aarde die ons tot … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: ;

Een zonnebloem als gebedsinspiratie

Psalm 80 vers 3-4 Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. God keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Beeld: Zonnebloem Een zonnebloem, beeld van de zon, Herinnert aan  Uw licht  Allerhoogste. Geef … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Gebeden ;
Kenmerk: , ;

Zegen om dienstbaarheid aan de aarde

Moge God ons zegenen met wijsheid om voor de aarde te zorgen Moge God ons zegenen met liefde om nieuw leven voort te brengen Moge God ons zegenen met hoop om te werken aan een nieuwe aarde in het licht … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Gebeden ;

Gebed om licht voor ons handelen

Beeld : bijenwas kaars plaats de kaars in een schaal met zand als beeld van de woestijn Psalm 36 vers 10 Bij u is de bron van leven, door uw licht zien wij licht Kom licht van God, verlicht de … Lees verder

Thema: Gebeden, Licht ;
Kenmerk: , ;

Stilte, een opening en een afsluiting

Rond een gedicht, een bijbeltekst of een verstillende meditatie, eventueel met een bloem of voorwerp als aandachtspunt, kan een het begin en aan het einde een kort gebed worden uitgesproken. Bijvoorbeeld: Bij de opening: Aan U gewijd zijn lofzang en … Lees verder

Thema: Dag Hammarskjöld, Gebeden, Stilte ;

Sabbatsrust met plezier

Geef ons plezier in wat gereed is, schenk ons vrede met wat onaf is. Wek in ons sabbatrust, dat wij werken kunnen staken, dat wij arbeid genieten en onze voltooiing ontvangen. Geef ons oog voor de draagkracht van de aarde, … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Gebeden, Stilte ;

Geef ons stilte

De stilte van de veelheid doet ons de stem van de volheid verstaan, de stilte van het luisteren geeft ons de kracht van het spreken. Het juiste woord volgt uit de stilte En de juiste stilte komt van het woord. … Lees verder

Thema: Gebeden, Stilte ;

Gebed tot de tuinman, opening en sluiting

Gebeden kunnen rond een bijbeltekst, een gedicht of een meditatieve tekst worden gebruikt. Ook bij een meditatie met bijvoorbeeld een groene tak, een vierkant gevuld met groen of een groene aardbol in het midden. Als openingsgebed bijvoorbeeld: Gij, Tuinman in … Lees verder

Thema: Gebeden, Hoop ;
Kenmerk: , , , ;

Voorbeden voor hen die levend water zoeken

Wij bidden voor al die mensen die dor en droog zijn, die niet meer kunnen geloven. Sta niet toe, God, dat zij verder afsterven, maar schenk hun Uw kacht, besproei hen met Uw geest. Wij bidden voor de wereld die … Lees verder

Thema: Gebeden, Harrie Wouters, Hoop ;
Kenmerk: ;

Vuur dat de weg wijst

Aandachtsbeeld: een kaars Gezegend om het licht: de schepping herleeft. Gezegend om het licht dat als een vuurgloed zicht en richting geeft. Exodus 13,vers 21 DE HEER ging voor hen uit om hen de weg te wijzen, overdag in een … Lees verder

Thema: Gebeden, Pinksteren ;
Kenmerk: ;

Kom Schepper Geest

Kom Schepper Geest Kom Schepper Geest, vuur ons aan. Vervul ons hart met barmhartigheid en zorg voor al wat leeft. Kom Schepper Geest, troost ons. Vuur ons aan en geef moed om recht te staan daar waar uw schepping onrecht … Lees verder

Thema: Gebeden, Pinksteren ;

Maaltijd

Maaltijd Heilige gloed der natuur louter tot ons gebruik de aarde van schotel en kruik dat zij glanzen van uw vuur. Heilig vuur van de haard, verterend maar niet ter dood, doet ons eten van uw brood dat ons leven … Lees verder

Thema: Delen, Gebeden, Muus Jacobse ;