Overzicht van: Gedichten

Zomer in Italië

Zomer in Italië, momenten van licht en schaduw Het dorp ligt op een heuvel, in het park daarboven is het koel. Slechts weinig mensen zijn als ik omhoog gelopen, door de warme straten gegaan met onderweg marktkramen, verhitte gesprekken. In … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten, Licht, Vreugde, Zomertijd ;

De kracht van water

De kracht van water de kracht van water opent mij opnieuw het leven in mij stroomt zich wakker een nieuw begin wordt schoon van buiten geen beelden meer van binnen maar volop ruimte Hedi Hegeman         Bewaren … Lees verder

Thema: Gedichten, Lente, Ontkiemen ;

Vol van verwachting

Advent Vol van verwachting. Een moeder die een kind verwacht kan niet een beetje zwanger zijn. Haar hele leven wordt erdoor in beslag genomen. Wachten is niet op de tijd vooruit lopen, maar verstild wachten tot de tijd gekomen is. … Lees verder

Thema: Advent, Gedichten, Gedichten, Hoop, Jaarkalender, Symbolen, Vorm ;
Kenmerk: , ;

Nooit uitgeput – voor de paardenbloemen

  Vertrouwd is het beeld van zomerse bermen, waar goudgeel verandert in pluizende zwermen, doorschijnend licht. Los van de steeltjes, rondwarrelende deeltjes waar je maar kijkt, omhoog en omlaag, om zich te hechten in vochtige grond. Vruchtbaar, onzichtbaar, wonderlijk waar, … Lees verder

Thema: Gedichten, Meditatieve tekst, Zomertijd ;
Kenmerk: , , , ;

Spring de zee, loop het water – Zomergedicht

We gaan naar het strand We benoemen de duinen tot achterdoek Gooien onze woorden in de wind Vangen de stem van het zand Lopen op het water vooruit Vangen ons verlangen naar de overkant Bouwen een wereld van onze verhalen … Lees verder

Thema: Gedichten, Zomertijd ;
Kenmerk: , , ;

Morgenlied: ik zou de dag kunnen omslaan

God, ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan, ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan vandaag als een sjaal (maar niet omdat het koud is, want dat is het niet) Ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan … Lees verder

Thema: Gedichten, Herfst, Liederen, Meditatieve tekst, Pinksteren ;
Kenmerk: , , ;

Wuivend en zingend in de zon

Heb je het licht op het veld gezien, en hoe het zich uitzaait tussen de bomen, de grond verwarmt waar mensen komen en knielen voor Gods aangezicht? Heb je de klaprozen zien wuiven en hoe ze zingen in de zon … Lees verder

Thema: Gedichten, Meditatieve tekst, Zomertijd ;
Kenmerk: , , , , ;

Van de grond komen (Hemelvaartgedicht)

De hemel is niet hoog verheven, wat liefde heet is altijd onder ons. Met zoveel woorden al voorzegd, gezwegen en gebeden, apart genomen, uitgelegd. Dat niet dromen ons de angst, de dood, doen overwinnen. Maar liefde van de grond moest … Lees verder

Thema: Aarde, Gedichten, Hemelvaart, Jaarkalender, Lente, Liturgisch Jaar, Meditatieve tekst, Pasen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , , ;

Pinksteren

Woorden verspreiden het vuur door de ruimte, klimmen langs de wanden, mensen en ruiten, langs deuren naar buiten, naar buiten, naar buiten, het wordt licht. Woorden verwarmen harten van mensen, woorden verstaan wat niet mogelijk leek, stralende mensen binnen en … Lees verder

Thema: Gedichten, Liturgisch Jaar, Meditatieve tekst, Pinksteren ;
Kenmerk: , ;

Gedicht Pasen

Pasen Na die dag van duisternis, oneindig diep verdriet, gingen de vrouwen nog een maal op weg, naar hem die hen het liefste was. Hun hart was zwaar als steen omdat hij het leven liet. Op weg naar het verzegeld … Lees verder

Thema: Gedichten, Goede Week, Liturgisch Jaar, Meditatieve tekst, Pasen, Pasen, Veertigdagentijd ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Herfst ademen

  Nog eenmaal vlammen de kleuren als om de warmte vast te houden van de zomer die nu in haar schulp kruipt voor zoveel expressie maar tegelijk wordt het donkerder overdag, en ’s avonds meer ruimte om stil te zijn. … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten, Herfst, Herfst, Herfst, Scheppingsperiode, Hoop, Meditatieve tekst, Oogst, Wintertijd ;
Kenmerk: , , , , ;

Mol (Hans Andreus)

Mol Hans Andreus Dat ik woon in de aarde, woel door de grote moeder, kind aan huis blijf bij haar, en dat ik het gevaar schuw van alles onder de zon – goed, maar moet ik niet leven zoals ik … Lees verder

Thema: Aarde, Dieren, Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , ;

Dankzegging brood en wijn – en aarde

Als we de maaltijd van de Heer vieren, doen we dat met brood en wijn. Het zijn de gaven van de Schepper. Ze worden geheiligd door het woord van God en het gebed. Maar juist wanneer  we brood en wijn … Lees verder

Thema: Eigentijdse verhalen, Gedichten, Herfst, Veertigdagentijd ;
Kenmerk: , , , , ;

Het andere lied – Jan Engelman

Nog zong hij ’t zorgeloos vogellied, maar binnen ging die teêrheid niet. Nog zong hij tot de nacht verdween, maar iedereen liet hem alleen. Hij zong veel harten van geluk, maar ’t zijne van verlangen stuk. Toen zong een andre … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , , ;

Vissen doen het water zwijgen (naar Guillaume van der Graft)

Het verhaal van de vissen doet water zwijgen. Bij de klacht van het gras verstomt een boom. (…) De stenen verbreken het zwijgen. de nederigen krijgen eindelijk het woord. G. van der Graft uit: Verzamelde Gedichten, Baarn, 1985

Thema: Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , , , , ;

De haan – Aleis diei nuntius

Daar kraait een haan, een goed bericht: weldra verschijnt het eerste licht. Hij wekt ons op, geeft goede moed, ’t is Christus die ten leven roept. Kom uit je warme bed, roept hij, of ben je ziek, doodop of lui? … Lees verder

Thema: Dieren, Gedichten, Gedichten, Goede Week, Veertigdagentijd ;
Kenmerk: , , , , , , , , ;

Het ezeltje, M. Vasalis

In  de korte, blauwe schemering deed ik een kleine wandeling. (…) Stil grazend naast een grijze rots zag ik opeens op hoge benen een jonge ezel; zijn oren schenen doozichtig, zijn gelaat was trots. Zijn lange, ambren ogen blonken als … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , ;

De ezel, C. Buddingh’

Een paradox op poten: het zinnebeeld van luiheid én koppig gezwoeg: evenzeer veracht als geprezen -veracht omdat hij de adel ontbeert van het paard, geprezen omdat hij, met haast niets in zijn buik, veel zwaardere lasten dan welk ander dier … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , , , , , , , ;

Varkens, Ch. Ducal

Wij klommen tegen de modderbuik van het landschap naar boven. Op de kam twee silo’s, wachttorens tegen de lucht. We zochten de hoeve, het oude voedsel. Wij wilden terug. Toen zagen wij het vlees in bedrijf, het blinde leven dat … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , , , , , ;

Voor een kalfje, J.C. van Schagen

Mijn liefste heeft een roze neus en grote, donkere ogen ze kan niet op een rekenhoofd maar wel op goedheid bogen mijn liefste heeft een dik wit vel met bruine archipellen ze gelooft in gras en weidespel soms hoort ze … Lees verder

Thema: Gedichten, Gedichten ;
Kenmerk: , , , ;