Overzicht van: Liederen

Eco-hymnen zelden te zingen

Wees goed voor deze aarde, de mens, het dier, de plant, want alles heeft zijn waarde, is schepsel uit Gods hand. Zo begon de tekst die ik als scholier mocht voorlezen op Prinsjesdag 1975 of 1974, in de Grote Kerk … Lees verder

Thema: Bezinning, Klimaat, Liederen, Liederen, Liederen, Vredeszondag, Vreugde ;

Gezang 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, liedbespreking

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, daal, Heiland, uit uw hemel neer. Ruk open, rijt ze uit het slot, de hemeldeuren, Zoon van God. Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit, daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. Gij wolken, … Lees verder

Thema: Advent, Liederen, Vieringen ;
Kenmerk: , ;

Morgenlied: ik zou de dag kunnen omslaan

God, ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan, ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan vandaag als een sjaal (maar niet omdat het koud is, want dat is het niet) Ik voel, ik zou de dag kunnen omslaan … Lees verder

Thema: Gedichten, Herfst, Liederen, Meditatieve tekst, Pinksteren ;
Kenmerk: , , ;

O Christus, bron van lentegroei – liedbespreking

Nieuwe Liedboek 817 O Christus, bron van lentebloei 1 O Christus, bron van lentebloei, doop ons in u om onze groei; vorm ons tot loten en doorstroom de takken aan uw levensboom. 2 De zomergloed van jeugd en kracht brengt opstand, … Lees verder

Thema: Liederen, Oogst ;
Kenmerk: , , , , , , , , , , , , ;

De zon daalt in de zee (liedbespreking)

De zon daalt in de zee. De duisternis valt in Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht: mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood, geloof … Lees verder

Thema: Advent, Boventijds, Liederen, Meditatieve tekst, Vieringen, Wintertijd, Zomertijd ;
Kenmerk: , , , ;

Kumbaya

Uitgevoerd door het Soweto Gospel Choir.

Thema: Liederen ;
Kenmerk: , ;

De vierde dag

Mensen die zoekend de ruimte bereizen vol vragen naar wetten, structuren, processen, en wat wij ontdekken doorhuivert ons hart, waar Jij in de ruimte Jouw majesteit spreidt. De liedtekst en bijbehorende muziek zijn hier beschikbaar als MUS-bestand. Een MUS-bestand kan … Lees verder

Thema: Herfst, Liederen ;
Kenmerk: , , ;

Aarde (canon)

Zie de aarde hoe zij werd, Levend Huis om in te wonen. Er zijn twee pdf-bestanden beschikbaar: De zangpartij van deze canon. De begeleiding voor deze canon.

Thema: Aarde, Liederen ;
Kenmerk: ;

Zoals zaad eerst sterven moet

Zoals zaad eerst sterven moet voor leven kan beginnen, zoals na kou en wintertijd het land wordt overtogen met groene sluiers kiemend zaad, wordt steeds weer hoop geboren. tekst: Marijke de Bruijne, muziek Eileen Silocks; Eva, 37

Thema: Aarde, Aarde, Goede Week, Lente, Liederen, Liederen, Meditatieve tekst, Pasen, Veertigdagentijd, Vieringen Marijke de Bruijne ;
Kenmerk: , , , , ;

Eva, jouw naam…

Eva, jouw naam betekent ‘leven’, Geschenk van God aan ons gegeven (…) Gods aarde als een tuin beheren. tekst: Marijke de Bruijne; muziek: Herma Bulder; Eva 1

Thema: Aarde, Liederen, Liederen ;
Kenmerk: , , , , ;

Er moet een tuin zijn… – Eppie Dam

Er moet een tuin zijn voor de merel, er moet een boom zijn voor de specht. Er moet een plek zijn op de wereld waar niemand met je vecht. tekst: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer; uit: Eén zwaluw … Lees verder

Thema: Aarde, Hoop, Liederen, Liederen, Zomertijd ;
Kenmerk: , , , , ;

Aan U behoort…

Aan  U behoort , o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee (…) Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. tekst:  J. Wit; muziek: Musicalisches Hand-Buch der Geistlichen Melodien, Hamburg, 1690; … Lees verder

Thema: Aarde, Liederen, Liederen ;
Kenmerk: , , , ;

De geest van God is als een vuur

De geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, en warmt’in hart en ogen. Tekst: … Lees verder

Thema: Energie, Liederen, Liederen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Breng het duister aan het licht – Anneke van Wijngaarden

Breng het duister aan het licht, brand weg wat ging verkeerd. Vuur waarvoor de koude vlucht. Vuur dat de dood trotseert. (…) Smeulend onder as, bijna uitgegaan, door het waaien van de Geest wakkert het weer aan (…) Onuitblusbaar vuur, … Lees verder

Thema: Energie, Geestdrift, Herdenken, Leed, Liederen, Liederen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , , , ;

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: fakkel doorgegeven, Woord om mee te leven, wijzer op de lange duur. Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: talen om te spreken van Gods levensteken. Woord dat klopt en vindt gehoor. Geschenk … Lees verder

Thema: Energie, Liederen, Liederen, Pinksteren ;
Kenmerk: , , , , ;

Lofzang – Guillaume van der Graft

 O God, ge zijt een god van het vuur een god van het vuur en de vreugde gij smelt onze namen in het leed en gij geeft ons een andere toekomst gij slaat ons als tranen in de  wind en … Lees verder

Thema: Energie, Gedichten, Gedichten, Jaarkalender, Liederen, Pinksteren, Warmte ;
Kenmerk: , , , , ;