Overzicht van: Meditatieve tekst

Diversiteit

 

Thema: Bezinning, Gerard Nieuwburg, Meditatieve tekst ;

Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen gaan we vanaf vandaag! Om die weg met vrucht te gaan worden we uitgenodigd om ons vrij te maken van wat ons op het hart ligt, en dat wat ons belast voor God te brengen. Als … Lees verder

Thema: Aswoensdag, Meditatieve tekst, Teun Kruijswijk Jansen ;

Spiritualiteit van de Duurzaamheid

Mijn oud-oom Wim, was een aparte man. Volgens de verhalen nam hij tijdens het gebed voor de lunch bij mijn grootouders thuis stiekem weleens alvast een plakje ham tot zich. Deze kleine zonde maakte hij later weer goed door de … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Meditatieve tekst, Teun Kruijswijk Jansen ;

Zelden te zingen hymnen

Wees goed voor deze aarde, de mens, het dier, de plant, want alles heeft zijn waarde, is schepsel uit Gods hand. Zo begon de tekst die ik als scholier mocht voorlezen op Prinsjesdag 1975 of 1974, in de Grote Kerk … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Meditatieve tekst, Roel Bosch ;

Veertigdagen Kalender

Deze galerij bevat 59 foto's.

Klik op de foto’s om ze groter weer te geven. Plaats eventueel de cursor op een foto om te pauzeren. …

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagen Kalender

Pelgrimstocht: de plek van je opstanding

In de traditie van Iona ligt de nadruk op de pelgrimstocht. Dat is de levensweg die we gaan. Samen leren leven in verbondenheid met God en de mensen. Temidden van alles wat leeft, op zoek gaan naar je bestemming. Achterlaten … Lees verder

Thema: Meditatieve tekst, Pelgrimeren, Teun Kruijswijk Jansen ;

Veelkleurig, zoals Pinksteren mag zijn

Bij een oecumenische openlucht Pinksterviering breken wij dit jaar het brood en delen de wijn. Veelkleurig. Zoals Pinksteren mag zijn. Jezus kwam in beweging door het brood te breken en rond te delen. Hij zei: wie het leven deelt met … Lees verder

Thema: Hedi Hegeman, Meditatieve tekst, Pinksteren ;

Bewegen in de liturgie op Palmzondag

Toen ik op palmzondag binnenkwam in onze parochiekerk werd me een palmtakje aangereikt. Ik schoof de bank in, bleef op de hoek zitten en legde het takje weg. De priester en de misdienaars kwamen van achter naar voren, maar verder … Lees verder

Thema: Andries Govaart, Meditatieve tekst, Veertigdagentijd ;

4 mei: gedenk mij met vergeet-mij-nietjes

Vergeet me niet: gedenken en vieren in mei Elk jaar is ze er: de dochter van een agrarisch ondernemer op de kleine begraafplaats van het dorp in de Achterhoek. Ik zag haar groeien en nu staat ze daar als volwassen … Lees verder

Thema: Herdenken, Meditatieve tekst, Tini Brugge ;
Kenmerk: ;

Bramen

Daar hangen ze, donkerpaars en glanzend, te wachten op wie ze plukt. Doen wij het niet dan eten de vogels ze op. De bramen gaan van hard, klein en groen, via rood en nog dof naar pikzwart, vol en sappig. … Lees verder

Thema: Herfst, Ineke Evink, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Septembermorgen

Septembermorgen Harpen van licht bespannen met schaduw van takken. Onzichtbare vingers bespelen de snaren in stilte. Luister naar een weemoedig lied ten afscheid van de zomer. Marijke van der Giessen

Thema: Herfst, Marijke van der Giessen, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , ;

Madelief

Madelief De vrieskou van de nacht heb ik doorstaan, nu warm ik in het eerste zonnelicht en vouw mijn tere blaadjes open. Marijke van der Giessen  

Thema: Lente, Marijke van der Giessen, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Witte waterlelie

Witte waterlelie Komend uit het donker van de vijver wiegend op de waterspiegel bloei ik open in de ochtendstilte Marijke van der Giessen

Thema: Bloei, Marijke van der Giessen, Meditatieve tekst ;

Dauw op roos

Dauw op roos Als tranen alleen verdriet betekenen, Zouden er ‘s morgens geen dauwdruppels op de rozen rusten. (auteur onbekend)

Thema: Bezinning, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Knipoog van de zon

Knipoog van de zon Slechts in levend water kun je de zon zien knipogen. Marijke van der Giessen  

Thema: Marijke van der Giessen, Meditatieve tekst, Water ;

Beukenlaan

Zomer Dennennaalden knisperen onder mijn voeten, het gele zand nestelt zich tussen mijn tenen, hoog boven me ruist het bladerendak van de beuken. Er gaat niets boven beukenbomen. Hun stammen zijn recht, hun bladeren het zachtst en het groenst, hun … Lees verder

Thema: Ineke Evink, Meditatieve tekst, Zomertijd ;
Kenmerk: ;

Gans

“Ik heb een gans voor je,” zei ze. “Mijn man heeft hem geschoten maar hij moet nogal wel geslacht.” “Ik heb een gans,” zei ik tegen mijn vader. “Hij moet nog wel geslacht. Kun je het me leren?” Samen zaten … Lees verder

Thema: Ineke Evink, Leed, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , ;

Kikkervisjes: Transformatie

Transformatie Het was elke lente vaste prik. Gewapend met emmertje en zeef gingen de broertjes erop uit om kikkerdril te vangen. Schep slootwater meenemen om in een grote glazen bak te kieperen, kikkerdril erin, en wachten. Wachten op het grote … Lees verder

Thema: Ineke Evink, Lente, Meditatieve tekst ;

Stilte breekt uit in een loflied

‘Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.’ (Psalm 104, 33) De psalm die vol van verwondering is over de rijkdom van de schepping eindigt in een loflied. Verwondering vraagt om … Lees verder

Thema: Hans Schravesande, Meditatieve tekst, Stilte ;
Kenmerk: , ;

Dieren als een tegenover voor de mens

‘De bomen van de HEER zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hem zelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, In hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken In de kloven schuilen … Lees verder

Thema: Bezinning, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , ;

Voedsel om ruimte te delen

‘En allen zien er naar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.’ (Psalm 104: 27-28) Al het leven ziet uit naar … Lees verder

Thema: Delen, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , , , , ;

Aansluiting bij de natuurlijke ritmes

Energie ‘U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan.’ (Psalm 104, 19) Zon en maan weten van tijden, maken deel uit van natuurlijke ritmes. De maan weet van getijden, de wisseling van eb … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , ;

Water tot een zegen

‘U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel, uit het … Lees verder

Thema: Hans Schravesande, Meditatieve tekst, Water ;
Kenmerk: , , ;

Schepping geeft grenzen

‘U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk, stoven zij … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , , , ;

Dankzegging brood en wijn

Als we de maaltijd van de Heer vieren, doen we dat met brood en wijn. Het zijn de gaven van de Schepper. Ze worden geheiligd door het woord van God en het gebed. Maar juist wanneer  we brood en wijn … Lees verder

Thema: Delen, G.C. van de Kamp, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

God als kloek, en de betekenis van de haan.

Het beeld van de hen die met haar vleugels haar kuikens beschermt, spreekt aan.  Het is een beeld van de zorg van de Allerhoogste. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt … Lees verder

Thema: Goede Week, Meditatieve tekst ;

De rol van vis in de bijbel

Het meer van Tiberias (Johannes 6:1)ook wel  dat van Gennesaret (Lucas 5:1) of van Gallilea (Matteüs 4:13) genoemd, was een belangrijke voedselbron voor het joodse volk. Het is een groot meer, twintig kilometer lang en acht tot negen kilometer breed … Lees verder

Thema: Delen, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Het paaslam als beeld van God

Het lam groeit  in de bijbel uit tot een eigen beeldspraak, ook al is het een onderdeel van een kudde schapen. Een lam wordt geslacht bij het Pascha, de maaltijd voor het vertrek van de Israëlieten uit het land Egypte. … Lees verder

Thema: Goede Week, Meditatieve tekst ;

Wandelschoenen als meditatiebeeld

Psalm 119 vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn  pad. Beeld: wandelschoenen Laat uw geest van wijsheid onze ogen openen Uw licht zien in harten van mensen. ogen van dieren, in bloemen en … Lees verder

Thema: Licht, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: ;

Licht, bezieling en warmte

Licht, bezieling en warmte Als gelovige  je inzetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan, betekent minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer groene energie. Energie die verpakt zit in verwarming, verlichting, voedsel, reizen. Aan de hand van … Lees verder

Thema: Licht, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , ;

Formulier van eenheid in het groen

Ik schoffelde tussen bloesem en onkruid in de voortuin van onze pastorie. Het witte priesterboordjes was al uitgebloeid, ik was niet herkenbaar. Een lief oud echtpaar sprak mij aan en zei: ‘Wat fijn dat u voor onze nieuwe pastoor de … Lees verder

Thema: Bloei, Gerard Oostvogel, Meditatieve tekst ;
Kenmerk: , ;