Medewerkers


Medewerkers

Marijke de Bruijne Auteur van liturgische teksten en liederen en diverse boeken  ondermeer

 • Als een boom aan stromend water,
 • Appelbloesem in de Winter – kerstoratorium,
 • Als de graankorrel sterft – oratorium voor de Veertigdagentijd en Paastijd,
 • Nieuwe Teksten en Nieuwe Liederen voor de toekomst e.a..

www.marijkedebruijne.nl

Andries Govaart (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
Hij woont in Wageningen a.govaart@planet.nl of www.anderszins.eu

Marjan van Hal Studeerde theologie en is thans dominee in Nijeveen en bij de Remonstranten in Leeuwarden. Zij was betrokken bij het  PKN- project nieuwe vormen in de liturgie met vieringen rond de seizoenen. Zie ook www.feestvanaardeenhemel.nl en www.liturgischekledingvoorvrouwen.nl

Joost Kahmann Docent communicatie op de hogeschool voor journalistiek en webmaster  van Kerk en Milieu www.kerkenmilieu.nl  en de  daaraan gelieerde sites www.kloostertuinen.nl en www.sameneerlijketen.nl Hij heeft een eigen bureau.

Jan Joost Kessler Bioloog, veel werkzaam in ontwikkelingslanden. Hij is op zoek naar verbanden tussen de christelijke geloofstraditie en de wijze waarop duurzaamheid in woord en daad inhoud kan worden gegeven. Hij heeft voor de doopsgezinde gemeente in Wageningen een serie vieringen georganiseerd rond het thema duurzaamheid, met gebruik van het Earth Charter, beschikbaar op http://www.dg-npb-wageningen.nl onder duurzaamheid.

Roel Bosch Dominee in Zeist, eindredacteur van de Eerste Dag onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Auteur van liturgische en meditatieve teksten. Zie ook http:///www.roelbosch.web-log.nl

Tini Brugge Biologe en betrokken bij Groene Websites van de Raad van Kerken.
Samensteller van de boeken

 • Levend Huis- ecospiritualiteit en schepping 
 • Aarden in geloof.

  Auteur van ondermeer:

 • Bloemen geven zin (symbolisch bloemschikken) en Liturgische schikkingen voor het A-jaar – composities en boeketten, natuurlijk en eenvoudig. Zie ook http://www.symbolischschikken.nl
 • Hemelse Spijzen en Koken met bezieling. Zie ook: http://www.sameneerlijketen.nl
 • Geheimen uit de kloostertuin en De rijke wereld van Kloosterkruiden