Kenmerk: jodendom

Nieuwjaar van de bomen

Proef en geniet de goedheid van de HEER (Psalm 34,9) In de 16e eeuw in Tsefat (Safet) in Galilea (Noord-Israël) vernieuwden de kabbalisten de inhoud van het nieuwjaar van de bomen, Toe b’Sjwat, door, zoals tijdens de seder met Pesach … Lees verder

Thema: Henk Huyser, Teksten, Wintertijd ;
Kenmerk: ;

Vis bij de sabbatsmaaltijd

Het eten van vis op de sabbat is geen verplichting, maar komt vaak voor. Er wordt daar soms een speciale betekenis aan gehecht. Het woord vis is in het Hebreeuws dag. De getalswaarde van dag is zeven: het woord bestaat … Lees verder

Thema: Delen, Henk Huyser, Teksten ;
Kenmerk: , ;

Vlees, vis en vastentijd

In de tijd voor pasen wordt er in de orthodoxe kerken geen vlees en vis gegeten. In de Rooms-Katholieke kerken was onthouding van vlees in de tijd voor Pasen lange tijd ook gebruikelijk, maar nu is dit beperkt tot Aswoensdag, … Lees verder

Thema: Teksten, Vasten ;
Kenmerk: , ;

Zingende stilte

Rabbi Jehoeda uit het dorpje Bibborja interpreteerde de betekenis van ‘Stilte is lofprijzing voor U’  uit Psalm 65 vers 2 als volgt: Stilte is de hoogste wijze van prijzen van God. Toen rabbi Dimi naar Babylon ging vertelde hij daar: … Lees verder

Thema: Henk Huyser, Stilte, Teksten ;
Kenmerk: , , ;

De mikwe

Bij Genesis 1, 9-10 en Job 38, 29-30 In het jodendom wordt vernieuwing tot uitdrukking gebracht door het gebruik van een ritueel onderdompelingsbad: de zogenaamde mikwe. Om iets van de mikwe te begrijpen, worden we verwezen naar de eerste bijbelbladzijde: … Lees verder

Thema: Bezinning, Bijbelse teksten, Henk Huyser ;
Kenmerk: ;