Gevonden: schepping

Christelijk gebed met de schepping

Christelijk gebed met de schepping Wij loven U, Vader, met alle schepselen, die uit Uw machtige hand zijn voortgekomen. Zij zijn de Uwe en zijn vervuld van Uw aanwezigheid evenals van Uw tederheid. Geloofd zijt Gij. Zoon van God, Jezus, … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Paus Franciscus ;

Liefde voor de schepping

Liefde voor de schepping Welkom Welkom allemaal. Fijn dat u vanavond gekomen bent naar deze gebedsviering halverwege de veertigdagentijd. Een periode waarin we ons voorbereiden op het paasfeest. Het feest van de opstanding van Jezus. Het feest waar het leven, … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Marjolein Tiemens, Vieringen ;

Wij prijzen U; de schepping komt tot leven

Wij prijzen U; de schepping komt tot leven Lied voor Biddag Wij prijzen U; de schepping komt tot leven, want op uw woord gaan de seizoenen door, U heeft de boog tot teken ons gegeven: geen vloed trekt ooit meer … Lees verder

Thema: Biddag, Jan Mul, Liederen ;

God van de Schepping, geef vrede

God van de Schepping, geef vrede Algoede God, ons hart stroomt over van liefde voor de wereld: Uw schepping waar U het licht laat worden in de vroege ochtend en wat leeft tot rust brengt als het donker wordt. Wij … Lees verder

Thema: Gebeden, Jeanette van Osselen, Vredeszondag ;

De zevende dag: De schepping voltooid, rustdag

De zevende dag: De schepping voltooid, rustdag Viering voor de zevende dag van de Scheppingsperiode – tekst: Marijke de Bruijne – muziek: Wick Gispen De begeleiding is te verkrijgen via Wick Gispen: Meer informatie over deze vieringen vindt u … Lees verder

Thema: Bezinning, Marijke de Bruijne, Vieringen ;

Schepping geeft grenzen

Schepping geeft grenzen U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Meditatieve tekst ;

De schepping als ons huis

De schepping als ons huis Het woord ‘ecologie’ bevat het woord oikos’, dat ‘huis’ betekent. Het gaat om het duurzaam samenwonen van alle leefsystemen op aarde. De verteller van Genesis 1 beschrijft en beleeft vanuit zijn oeroude culturele perspectief de … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Hans Schravesande, Teksten ;

De scheppingsperiode in september

De scheppingsperiode in september Volgens de kalender begint de herfst op 21 september, als de zon terug is op de evenaar en zij haar tocht begint naar de zuidelijke keerkring. Op 29 september worden in de katholieke kerken de aartsengelen  … Lees verder

Thema: Teksten, Vasten ;

De schepping en het water

De schepping en het water Wie de eerste bladzij van de bijbel leest, leest woorden zo vol diepe geheimen dat je volgens de joodse traditie minstens veertig jaar moet zijn wil je er niet hopeloos in verdwalen en verzinken. Het … Lees verder

Thema: Bijbelse teksten, Henk Huyser, Licht ;

Welkom op Schepping Vieren!

Hier vind je gebeden en gedichten, liederen, meditatieve teksten, verhalen en complete liturgieën. We willen jou daarmee inspireren en helpen bij het vorm geven van vieringen en bijeenkomsten. En natuurlijk een handreiking doen voor persoonlijke bezinning. Het gebruik ervan staat … Lees verder

Bij de Heer aan tafel gaan

Bij de Heer aan tafel gaan Franciscus stuurde zijn broeders uit bedelen. Dat vonden ze niet gemakkelijk. Liever je voedsel verdienen dan je afhankelijk maken van de goedheid van anderen. Maar Franciscus zag dat anders. Bedelen, zo legde hij zijn … Lees verder

Thema: Delen, Guy Dilweg, Meditatieve tekst ;

Vruchten van de Geest

Vruchten van de Geest Vandaag kijk ik om mij heen en zie mensen, jong en oud. Veel mensen hebben het moeilijk, dat laat mij niet koud. Ik wil zo graag naast mensen staan, er voor hen zijn, ik ben met … Lees verder

Thema: Gedichten, Harma Pasterkamp, Pinksteren ;

De oplettendheid van de moeder

De oplettendheid van de moeder Bij Leven in Aandacht denk ik vaak aan een moeder met een jong kind. Het moederschap blijkt een apart zintuig te wekken. Wanneer de moeder in de keuken bezig is om neuriënd de afwas te … Lees verder

Thema: Bezinning, Guy Dilweg, Meditatieve tekst ;

Eenvoud

Eenvoud Het gaat er toch om de Liefde van de Ene door ons heen te laten stromen. En tegen ieder die en alles dat ons pad kruist te zeggen: Ik ben jouw broer, jouw zus, want ik vergeet niet waar … Lees verder

Thema: Gedichten, Guy Dilweg, Ontmoeting ;

Een handvol aarde

Een handvol aarde eerst was er aarde en toen was er adem en Adam en Eva en algauw kwamen wij. een handvol aarde Grond waaruit wij zijn ontstaan, waarin de geest van ieder van ons zijn eigen vorm kreeg. een … Lees verder

Thema: Delen, Gedichten, Guy Dilweg ;

Ook de kleine dingen…

Ook de kleine dingen….. De tuinen, de perken, bewijzen Gods werken. De roos, in haar uitbundigheid, is teken van Zijn kundigheid. De bomen, de bloemen, de bijen die zoemen, de koerende duiven, seringen die wuiven, de eenden die kwaken zij … Lees verder

Thema: Bloei, Gedichten, Jelly Verwaal ;

Blauw

Blauw De eerste warme lentedag met de verten in haar heldere hemel en het heldere groenblauwe water van – bijvoorbeeld – de Middellandse Zee raken iets in mijn diepste diep. Ik kan het niet anders omschrijven als het verlangen naar … Lees verder

Thema: Gedichten, Guy Dilweg, Pelgrimeren ;

Bij de paddenpoel

Bij de paddenpoel Ochtendmeditatie We staan bij de paddenpoel. De voorjaarszon staat al flink boven de horizon. Het is zo’n heldere voorjaarsdag die je doet denken aan de onschuld van het begin. Uit de richting van de zon klinkt het … Lees verder

Thema: Gedichten, Guy Dilweg, Lente, Meditatieve tekst ;

O Geest, o heilig vuur

O Geest, o heilig vuur (melodie: Gelukkig is het land) O Geest, o heilig vuur dat uit de hemel viel, een stormvlaag door het hart, een branding in de ziel, breek uit in nieuwe gloed en steek de tongen aan, … Lees verder

Thema: Jaap Zijlstra, Liederen, Pinksteren ;

Voorjaarslied

Voorjaarslied (melodie: Daar juicht een toon) De lente maakt de stemmen los in dorp en stad, in park en bos, elk vogeltje in Gods natuur zingt blij zijn eigen partituur. Langs waterlopen klinkt het lied van rietzanger en karekiet, in … Lees verder

Thema: Jaap Zijlstra, Lente, Liederen ;

Van Goede Vrijdag tot Pasen

Van Goede Vrijdag tot Pasen God gaf geen hoorbaar antwoord op de vraag: “Mijn God, waarom toch hebt U Mij verlaten?” Waarom omgeeft U mij met wie Mij haten? Waarom, dat Ik de zonden op Mij draag? Gods antwoord kwam … Lees verder

Thema: Gedichten, Jelly Verwaal, Pasen ;

Om de vreugde van Pasen

Om de vreugde van Pasen Vader, sinds Pasen komt alles in een ander licht te staan, het licht van de opstanding. De dagelijkse krant, onze zorgen, onze zonden, onze ziekten, onze droefheid, alles is anders nu Jezus leeft. Zegent U … Lees verder

Thema: Gebeden, Jaap Zijlstra, Pasen ;

Gebed op Goede Vrijdag

Gebed op Goede Vrijdag U hebt uw aarde aan ons toevertrouwd, Schepper van al wat leeft, wij maakten er een wereld van vol angst en onrecht, vol schending van het geschapene, vol bitterheid en geweld. Zelfs de zoon van uw … Lees verder

Thema: Gebeden, Jaap Zijlstra, Stille Week ;

Lente – broosheid vieren

Lente – broosheid vieren De ontroering bij dat dappere stengeltje dat zich ruggelings door het bladerdek naar boven drukt, zich opricht en ontvouwt, de zon zoekt en klaar is om te gaan groeien. De babyzachte roze bladeren van de rode … Lees verder

Thema: Gedichten, Guy Dilweg, Lente ;

Stille Week

Stille Week De Stille Week is de week vanaf Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd of Vastentijd en is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De laatste drie dagen van deze … Lees verder

Voorgoed

Voorgoed Vroeg in de morgen die dag gingen zij op weg de wereld zag er anders uit, droefheid steeg op uit de grond zwaar als de lucht was hun hart. Tot op onzichtbaar teken de hemel een scheur vertoont van … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Stille Week ;

Het begin

Het begin Elke dag wordt het licht als in het begin toen alles een geheel was en goed het land en het water verbonden met de hemel. De rietstengels buigen onderling verbonden met het water en de lucht en licht … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Stille Week ;

Eerbiedig leven & Duurzaamheid

Eerbiedig leven & Duurzaamheid Als misdienaar in de Jozefkerk van Amsterdam West, was ik graag vroeg in de sacristie. Ik mocht dan Theo, de lange koster, helpen met het klaarleggen van de paramenten, de liturgische kleding van de priester. Dat … Lees verder

Thema: Duurzaamheid, Guy Dilweg, Meditatieve tekst, Veertigdagentijd ;

Zaaien en zinderen

Zaaien en zinderen In gedachten zaai ik bloemen in wijde gebaren. Iedere dag kniel ik op de aarde om het eerste tere groen niet te missen. Ik voel hoe de rulle grond meegeeft en me toelaat en een zacht kussen … Lees verder

Thema: Bloei, Gedichten, Guy Dilweg ;

Wieden is bidden

Wieden is bidden Ik was een film aan het maken over een kloostertuin. Over oude soorten bloemen en beproefde combinaties. Toen zag ik daar een oud patertje zitten wieden op zijn knieën. Hij leek helemaal in zijn werk op te … Lees verder

Thema: Bezinning, Guy Dilweg, Meditatieve tekst ;

Het duister in

Het duister in Het gaat zo sluipenderwijs dat korter worden van de dagen. Je staat er niet bij stil totdat je merkt dat het licht al vertrokken is vóórdat je klaar bent met je werk. Waar is dat licht gebleven? … Lees verder

Thema: Gedichten, Guy Dilweg, Herfst ;

Geel

Geel Geel is na groen waarschijnlijk de meest voorkomende kleur in de natuur. Van het vroege voorjaar tot in de herfst als de bladeren verkleuren is geel prominent aanwezig om ons heen. Het begint met het speenkruid, klein hoefblad, narcissen, … Lees verder

Thema: Guy Dilweg, Kleurrijk, Meditatieve tekst ;

Gebed voor onze aarde

Gebed voor onze aarde Almachtige God die aanwezig bent in heel het universum en in het kleinste van Uw schepselen, Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat wij het … Lees verder

Thema: Bezinning, Gebeden, Paus Franciscus ;

Gebed in de avond

Gebed in de avond Jij in mij ‘t verlangen onthuld, ontpopt te worden tot wat ik ben in Jou. Hij sprak: je ruikt me toch in de bloemen van het veld? je voelt me toch in de streling van je … Lees verder

Thema: Gebeden, Guy Dilweg, Stilte ;

De lucht, de wind

De lucht, de wind Wees geloofd, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en de wolken door het helder en elk ander weer; door hen houdt Gij uw schepselen in stand. Als Franciscus op het eind van zijn … Lees verder

Thema: Guy Dilweg, Herfst, Meditatieve tekst ;

Zondagmorgen

Zondagmorgen De luidklok van Zunderdorp maakt de torenkraaien aan ‘t zweven, uit galmgaten waaiert sneeuw, het winterse dorp komt tot leven. Een hond antwoordt met geblaf, een koebeest met geloei, kinderen buitelen naar buiten, de sneeuw lokt uit tot gestoei. … Lees verder

Thema: Gedichten, Jaap Zijlstra, Wintertijd ;

Sneeuw

Sneeuw Het manna van de winter doet niet uit de hoogte. Het kust onze gezichten, het bedekt alle dingen, het geeft de aarde een witte begrafenis. Het manna van de winter doet niet voor ons onder. Het verteert gaandeweg, het … Lees verder

Thema: Gedichten, Jaap Zijlstra, Wintertijd ;

Knipoogje van Boven?

Knipoogje van Boven? Koning Winter heerst in zijn ijspaleis strooit met winters weer als een godenspijs witte wereld toont ‘t plaatje Gouden Eeuw! wachten wordt beloond: éindelijk weer sneeuw! Ónze Vorst regeert met zijn sterke arm knipoog van de Heer? … Lees verder

Thema: Gedichten, Jelly Verwaal, Wintertijd ;

Wijzen

Wijzen Door de donkerte schreed een ster als een bruid met sluier en sleep voor de zoekenden uit. Voert hen door de bergen zonder rust of duur naar een kind, een korrel in de korenschuur. Brengt hen tot een koning … Lees verder

Thema: Epifanie, Gedichten, Jaap Zijlstra ;

Reis naar het nieuwe jaar

Reis naar het nieuwe jaar We gaan een nieuwe tijd betreden. Een reis, wég van het oude jaar. Díe paden zijn al platgereden. Een nieuwe weg ligt voor ons klaar. Wat gaat er mee in de bagage? Bedenk: zélfs een … Lees verder

Thema: Gedichten, Jelly Verwaal, Wintertijd ;

1 Korintiërs 15:37a en 38

1 Korintiërs 15:37a en 38  

Thema: 1 Korintiërs, Fotomeditatie, Marijke van der Giessen ;

1 Korintiërs 13:12-13

1 Korintiërs 13:12-13  

Thema: 1 Korintiërs, Fotomeditatie, Marijke van der Giessen ;

1 Korintiërs

Bijbelteksten in beeld van Bijbelboek De eerste brief aan de Korintiërs. 1 Korintiërs 13:12-13 1 Korintiërs 15:37a en 38  

Johannes 16:23-24

Johannes 16:23-24  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes 16:22

Johannes 16:22  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes 15:5

Johannes 15:5  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes 10:14

Johannes 10:14  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes 7:38

Johannes 7:38  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes 4:35b

Johannes 4:35b  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes 3:8-9

Johannes 3:8-9  

Thema: Fotomeditatie, Johannes, Marijke van der Giessen ;

Johannes

Bijbelteksten in beeld van Bijbelboek Johannes. Johannes 3:8-9 Johannes 4:35b Johannes 7:38 Johannes 10:14 Johannes 15:5 Johannes 16:22 Johannes 16:23-24  

Matteüs 24:32

Matteüs 24:32  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 18:13

Matteüs 18:13  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 13:30

Matteüs 13:30  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 13:24

Matteüs 13:24  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 13:8a

Matteüs 13:8a  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 12:33

Matteüs 12:33  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 10:31

Matteüs 10:31  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 7:7

Matteüs 7:7  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 6:28

Matteüs 6:28  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 6:26

Matteüs 6:26  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 6:6a

Matteüs 6:6a  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 5:13a

Matteüs 5:13a    

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs 3:11a

Matteüs 3:11a  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Matteüs ;

Matteüs

  Bijbelteksten in beeld van Bijbelboek Matteüs. Matteüs 3:11a Matteüs 5:13a Matteüs 6:6a Matteüs 6:26 Matteüs 6:28 Matteüs 7:7 Matteüs 10:31 Matteüs 12:33 Matteüs 13:8a Matteüs 13:24 Matteüs 13:30 Matteüs 18:13 Matteüs 24:32

Het spoor van Kerstmis

Het spoor van Kerstmis Het licht van Kerstmis trekt een spoor door de wereld. Steeds weer als je die flonkerende ster ziet in de donkerste nacht, of die lach op het gezicht van zomaar iemand die je vriendelijk groet. Je … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Kerst ;

De weg naar Betlehem

De weg naar Bethlehem De weg naar Bethlehem is soms zo eind’loos ver en door een dichte mist ontbreekt het licht der ster. Verdrietig zoek je God in al je eenzaamheid en smeek je of Zijn hand je naar de … Lees verder

Thema: Advent, Frits Deubel, Gedichten ;

Advent – Wachttijd

Advent – Wachttijd Dit is de tijd van wachten van wachten op het Licht vol van adventsgedachten het hoofd omhoog gericht Dit is de tijd van hopen van hopen op Zijn komst en vol verlangen lopen naar onze Bruidegom Dit … Lees verder

Thema: Advent, Gedichten, Jelly Verwaal ;

Hoop doet leven

Hoop doet leven! (Romeinen 12:12) Vanuit díe hoop de vreugd ervaren, dat God ons helpt bij tegenspoed; dat Hij ons sterkt met nieuwe moed en ons voor struikelen behoedt. De stormen brengt Hij tot bedaren, als wij zijn Geest in … Lees verder

Thema: Gedichten, Hoop, Jelly Verwaal ;

Jesaja 61:11

Jesaja 61:11  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 60:20a

Jesaja 60:20a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 55:10

Jesaja 55:10  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 55:1a

Jesaja 55:1a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 54:9

Jesaja 54:9  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 53:7b

Jesaja 53:7b  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 53:6a

Jesaja 53:6a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 50:15a

Jesaja 50:15a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 48:19a

Jesaja 48:19a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 45:8a

Jesaja 45:8a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 44:22

Jesaja 44:22  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 44:4

Jesaja 44:4  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 43:19a

Jesaja 43:19a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 40:7

Jesaja 40:7  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 35:6b

Jesaja 35:6b  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 34:13a

Jesaja 34:13a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 28:24

Jesaja 28:24  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 27:12a

Jesaja 27:12a  

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 25:2a

Jesaja 25:2a

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja 11:1

Jesaja 11:1

Thema: Fotomeditatie, Jesaja, Marijke van der Giessen ;

Jesaja

Jesaja Bijbelteksten in beeld van Bijbelboek Jesaja. Jesaja 11:1 Jesaja 25:2a Jesaja 27:12a Jesaja 28:24 Jesaja 34:13a Jesaja 35:6b Jesaja 40:7 Jesaja 43:19a Jesaja 44:4 Jesaja 44:22 Jesaja 45:8a Jesaja 48:19a Jesaja 50:15a Jesaja 53:6a Jesaja 53:7b Jesaja 54:9 Jesaja … Lees verder

Vrucht van een warme zomer

Vrucht van een warme zomer De mensen klaagden over zoveel warme dagen, het klimaat, de zorgen om het water, de grond te droog, veranderingen hand in hand met blind gesjor aan kansen verscholen in de bronnen van de aarde, van … Lees verder

Thema: Gedichten, Jeanette van Osselen, Oogst ;

Psalm 147:16-17

Psalm 147:16-17  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 147:1

Psalm 147:1  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 139:13-14a

Psalm 139:13-14a  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 121:1

Psalm 121:1  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 113:4-6

Psalm 113:4-6  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 107:23-24

Psalm 107:23-24  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 104:27-28

Psalm 104:27-28  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;

Psalm 103:15-16

Psalm 103:15-16  

Thema: Fotomeditatie, Marijke van der Giessen, Psalmen ;