De boom: symbool van leven

1e zondag van de veertigdagentijd:
‘De boom: symbool van leven’

Boom: symbool van leven

Inleiding
Op Aswoensdag is de grote voorbereidingstijd op Pasen gestart. In deze periode willen wij  heel speciaal stilstaan bij de bijzondere symboliek die uitgaat van een boom. Welke extra wijsheden heeft zij ons te vertellen op onze weg naar Pasen?
Ook in de Bijbel komen we in allerlei verhalen bomen tegen: letterlijk, maar ook in allerlei soorten beeldspraak. Hier krijgen we daar mooie voorbeelden van. Mogen al deze bomen een bron van inspiratie zijn in deze meditatie en in de komende tijd.

Stilte

Gedachte
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doet,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit
maar vreugde vindt in de wet van de Heer
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1:1-3)

Stilte

Themalied
Refrein:
Bron van alle leven,  waaruit de liefde vloeit.
Liefde is dauw, die vruchtbaar maakt,
liefde is water dat zuiver smaakt.
Maak de aarde tot uw bedding, tot zij vol van liefde raakt!

Godlof om heel dit leven:
de goede aarde, vaste grond,
de lucht, waarin ik ademhaal,
het vuur, waarin uw warmte straalt,
het water, zuiver en gezond,
ons goddelijk gegeven!

Schriftlezing van de zondag (fragment uit de eerste lezing)
God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten,
aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten;
daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin
en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Van alle dieren, die God de Heer gemaakt had,
was er geen zo sluw als de slang.
Ze zei tot de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd
dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?’
De vrouw zei tot de slang: ‘Wij mogen wel eten
van de vruchten van de bomen in de tuin.
God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom
die midden in de tuin staat moogt ge niet eten;
ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.’
(Genesis 2:8-9; 3:1-3)

Gebed
Goede God,
Gij die ons uw levensadem hebt ingeblazen
en ons uw schepping in beheer hebt gegeven,
doe ons sterk staan in tijden van beproeving,
maak in ons uw levensgeest werkzaam
die ons helpt kiezen voor het goede
en voor wat het leven vruchtbaar maakt
naar het voorbeeld van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Veertigdagentijd, Vieringen. Bookmark de permalink.