De haan

De haan


Daar kraait een haan, een goed bericht:
weldra verschijnt het eerste licht.
Hij wekt ons op, geeft goede moed,
‘t is Christus die ten leven roept.

Kom uit je warme bed, roept hij,
of ben je ziek, doodop of lui?
bewaar je nuchterheid, doe goed.
wees waakzaam, want ik kom met spoed.

Als dageraad de hemel tooit
met flarden licht, zo rond gestrooid,
laat dit bericht voor al wie werkt,
een bron van hoop zijn, licht dat sterkt.

Tot Jezus, nog voor alles uit
bidden wij nuchter, overluid,
een smeekgebed, zodat de slaap
niet meer het wakker hart belaagt.

Gij, Christus, die de slaap verjaagt
en van de nacht de boeien slaakt.
verlos ons van de oude schuld
dan gaan wij in nieuw licht gehuld.

Aan Christus, die ons mild regeert,
en aan de Vader, alle eer,
die met de Geest, tot hulp bereid,
Leeft nu en in de eeuwigheid.

Andries Govaart,
een vertaling van de hymne ‘Ales diei nuntius’ van Aurelius Prudentius Clemens

Dit bericht is geplaatst in Andries Govaart, Gedichten, Goede Week. Bookmark de permalink.