De vierde dag: Hemel

De vierde dag: Hemel

Viering voor de vierde dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Chris Fictoor
De begeleiding is te verkrijgen via Chris Fictoor:
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.

Tekst
De kosmos die de toon aangeeft,
de omgang rond de zon van onze planeet,
van de maan rond de aarde,
bepalen de gang van ons leven hier.
De aarde,
een stipje in de gigantische Melkweg,
die tot veel grotere sterrenstelsels behoort,
en die weer…en die….   zonder ophouden.
Het vervult ons met huiverende eerbied voor het majesteitelijke om ons heen

Lied a)
Wij kleine mensen zien op naar de hemel,
de maan en de sterren, de verre planeten,
de glans en de luister die ons overstroomt,
wie zijn wij dat Jij dit een sterveling toont.  

 

Genesis 1: 14 – 19
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van  de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’
En zo gebeurde het.
God maakt de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was. Het werd avond het werd morgen. De vierde dag.

Lied a)
Zon die de dagen doet korten en lengen,
die aangeeft de tijden voor feest en gedenken,
de zon voor de dag en de maan voor de nacht,
de stand van de sterren als lichtend kompas.

 

Tekst
Vanuit die overweldigende kosmos
is het de zon,
die ons bewust maakt van  de tijd,
de lengte van de dagen aangeeft.
de seizoenen bepaalt,
de tijden van de feesten,
in  de rondgang van het jaar:

Een cirkel wordt neergelegd, daarlangs  symbolen van de feesten,
Zo, dat het laatste feest (einde kerkelijk jaar ) de cirkel rondmaakt.
Het is mogelijk daar een spiraal van dezelfde of iets grotere omvang om- of overheen te leggen. Of een kleinere spiraal in het midden te zetten.

De symbolen:
· 4 adventskaarsen
· kerststukje  – ( driekoningen: einde kersttijd en 12 nachten)
· 40dagentijd (kale tak met knoppen, getl 40, een (vasten)kalender)
· palm Pasen (palmtakje)
· Pasen (paaskaars, ei, licht boeket)
· Pinksteren – (rode brandende kaars)
· Allerzielen 2 november – kruis, witte chrysanten of andere witte bloemen
· einde kerkelijk jaar (waar de cirkel wordt gesloten)

De rondgang van het jaar
de rondgang van de tijd.

De stand van zon en maan,
zij geven aan
de voortgang van de tijd
de voortgang van  de generaties, de geschiedenis,
in de ketting van geboorte – bloei – en dood

Hier sokjes (geboorte) – een bloem of vrucht, (volwassenheid) – en kruis(dood) neerleggen rond de cirkel van de feesten.

De stand van zon en maan, zij geven aan
de tijden om te vieren, feesten en herinnering,
die het leven glans en diepte geven,
de vreugde wekken en soms het verdriet.
en houden de verwondering gaande.

Lied a)
Wij, die de stralende aarde bewonen,
zijn ademloos stil waar Jouw scheppend vermogen,
met aarde en maan in hun gang rond de zon
de voorwaarden schiep waardoor leven ontstond.

 

Stilte

Tekst
De aarde,
niet verder van of dichter bij de zon dan zij nu draait,
zodat de oceanen verdampen noch bevriezen.

De aarde,
niet groter dan zij is, zodat de zwaartekracht ons overeind houdt,
er grotere dieren kunnen bestaan,
niet kleiner, zodat door minder zwaartekracht de atmosfeer niet ontsnapt.

De aarde ,
die door de aantrekkingskracht van de maan zo om haar as draait dat er jaargetijden zijn, nodig voor het leven op aarde.

De maan,
die eb en vloed veroorzaakt, wat voor het aardse leven noodzakelijk is.

De aarde,
kleine blauwe planeet in eindeloze ruimte,
zo mooi, zo levend, zo bijzonder.
Mysterie van wording,
mysterie van zijn
mysterie dat vraagt naar het scheppend vermogen daarachter,
naar Jou,

overgaand in:

Lied b)
Mensen die zoekend de ruimte bereizen
vol vragen naar wetten, structuren, processen,
en wat wij ontdekken doorhuivert ons hart,
waar Jij in de ruimte Jouw majesteit spreidt.

Zingen wij mee met de stemmen van eeuwen
en prijzen de pracht van de nachtblauwe hemel,
de sluiers van sterren aan het firmament,
wie zijn wij, wij mensjes, dat Jij aan ons denkt.

 

Gebed
Stilte of stil gebed.

Lied a)
U komt stilheid toe, een lofzang. (Psalm 65:2)

Wij kleine mensen zien op naar de hemel,
De maan en de sterren, de verre planeten,
De glans en de luister die ons overstroomt,
wie zijn wij dat Jij dit een sterveling toont.

 

– – – – – – –

a) Van het lied De vierde dag: couplet 1, couplet 2, couplet 3 en couplet 4.

b) Van het lied Mensen die zoekend: tekst en melodie.

·> meer vieringen in de Scheppingsperiode

Dit bericht is geplaatst in Licht, Marijke de Bruijne, Vieringen. Bookmark de permalink.