De vijfde dag: Vissen en vogels

De vijfde dag: Vissen en vogels

Viering voor de vijfde dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Chris Fictoor
De begeleiding is te verkrijgen via Chris Fictoor:
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.

Tekst
In  de duistere diepten van de oceanen
ontstonden levensvormen die verschenen, weer verdwenen
tot in het waterdonker de vis ontstond,
talloos van soort, grootte en vorm
in een voor ons geluidloze wereld.

Glinsterend zilveren schittering schiet even door het water,
maakt kringen op de gladde spiegeling.
Dan wordt het weer stil.
Dat is bijna alles wat wij van het onderwaterleven, en van vissen zien
maar waar de wateren vol van zijn.

Lied a)
Al wat onder water leeft
in het donker van de zee
met nog oude levensvormen
waar weer nieuwe uit ontstonden
waterwezens en de vis.

 

Genesis 1:20-24
God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en  boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
En hij schiep  de grote zeemonsters en alle soorten  levende wezens  waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft.’
En God zag dat het goed was.
God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk en vul het water van  de zee. ‘

Een glazen kom met water wordt neergezet, even wachten tot de waterspiegel stil is.
Een paar druppels op het water laten vallen, samen naar de ontstane kringen kijken.

‘En ook  de vogels moeten talrijk worden op aarde.’ Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

Lied b)
Water en hemel, vol nu van leven,
stilte beneden en boven gezang.

Water vol leven, vol van gewemel,
zwemmend en zwevend en elk naar hun aard.

Hemel vol leven, vogels die zweven,
vrij op hun vleugels het blauw tegemoet.

Water en hemel, vol nu van leven,
stilte beneden en boven gezang.

 

Tekst
De vogels ontstonden,
lang na de vissen,
hoe weten wij nog altijd niet  precies.

Talrijk de soorten die ontstonden,
aangepast aan het klimaat,
jaarlijks langs de aardbol vliegend
of de winter hier doorstaand.

Maar eens stegen de eersten
tussen de witte wolken
het hemelblauw tegemoet.

Een paar vogelveertjes of veren neerleggen en de dvd met vogelgeluiden starten, even luisteren. Dvd zachter zetten voor de tekst:

De vogels in het voorjaar
vullen de lucht met hun gezang
om  de vreugde van het leven,
verlangend het weer door te geven.
Nesteldrang

Dvd weer luider zetten en een paar eitjes of eieren neerleggen. Na even luisteren overgaand in:

Lied c)
Hemelblauw vol vogelvlucht,
zwenkend, kerend als in dans,
tot zij dalen op de winden
en twee werelden verbinden,
Land en lucht zijn hun domein.

 

Gebed/credo
Wij danken Jou voor het leven in het water,
voor het leven in de bomen en in de lucht.
Wij danken Jou voor zilveren flitsen in het water
waarmee zich een vis laat zien.

Wij danken Jou voor het geluid van de vogels,
hun wiekslag waar de wind door ruist, hun zang,
hun prachtig verenkleed.
Allen:
Ja, wij danken Jou en wij weten:

Lied d)
Alles wat wij moeten, kunnen doen en willen doen
om dit leven te behouden,
is lucht en water zuiver houden.
Ja, daar werken wij aan mee.

Wat wij kunnen doen is het water zuiver houden,
de binnenwateren en de rivieren en het zuiveren voor het de zee bereikt.
Het lijkt zo eenvoudig, maar vraagt toch zoveel.
Allen:
Maar dat willen wij

Het water zuiver houden,
waar eilanden van onverteerbaar plastic afval,
vierentwintig keer zo groot als Nederland, drijven in de Stille Oceaan,
waar het uiteenvalt tot microplastic dat niet verteert, maar te klein is om te verzamelen,

Dingen neerleggen als  tandenborstel, flessendoppen, wegwerpaanstekers, delen van teenslippers, plastic draad en touw, plastic tasjes, e.d.

Gif voor vis en vogel, voor de hele voedselketen,
en… voor ons.
Wat wij kunnen is afval scheiden, het afbreekbaar maken, onverteerbaar afval niet gebruiken,
Allen:
Ja dat willen wij.

Wat wij kunnen doen is  afvalstoffen niet in zee te lozen en olierampen voorkomen,
zodat vogels en vissen niet hoeven sterven aan een plakkend oliekleed en verstikking.
Allen
: Ja, dat willen wij.

Lied d)
Alles wat wij moeten doen, kunnen doen en willen doen
om dit leven te behouden,
is lucht en water zuiver houden.
Ja, daar werken wij aan mee.

Wat wij kunnen doen is erop toezien geen gevogelte uit de bio-industrie, waar zij geen dierwaardig leven hebben, te eten.
Allen:
Ja, dat willen wij en kunnen wij.

Wat wij kunnen doen is nestkastjes plaatsen, waar dakgoten en bomen ontbreken. Zodat er vogels blijven om ons heen. 
Allen:
Ja, dat willen wij en kunnen wij.

Lied b)
Water en hemel, vol nu van leven,
stilte beneden en boven gezang.

Water vol leven, vol van gewemel,
zwemmend en zwevend en elk naar hun aard

Hemel vol leven, vogels die zweven,
Vrij op hun vleugels, het blauw tegemoet.

Water en hemel, vol nu van leven,
stilte beneden en boven gezang.

 

Onder het weggaan de dvd met vogelmuziek laten horen.

 – – – – – – –

a) Al wat onder water leeft: tekst en melodie

b) Water en hemel: tekst en melodie

c) Hemelblauw: tekst en melodie

d) Alles wat wij moeten doen: tekst en melodie

 

·> meer vieringen in de Scheppingsperiode

Dit bericht is geplaatst in Kleurrijk, Marijke de Bruijne, Vieringen. Bookmark de permalink.