De zevende dag: De schepping voltooid, rustdag

De zevende dag: De schepping voltooid, rustdag

Viering voor de zevende dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Wick Gispen
De begeleiding is te verkrijgen via Wick Gispen:
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.

Tekst
Zoek steeds naar momenten, een dag
om te rusten van al wat je doet,
te genieten daarvan, van de plek waar je woont,
van wat groeit en bloeit om je heen,
die beweging van leven die altijd maar doorgaat.

Zoek steeds naar momenten, een dag
voor bezinning op het beheer
van de aarde, ons levende huis.
Doen wij dat zorgend, aandachtig
of hebberig, overvragend
of er geen toekomst, geen nageslacht is.

Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt,
ons  weer brengt bij onszelf,  ons weer opent voor Jou,
Die schiep en schept en scheppen blijft
tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd doorgaande tijd.

De aarde van nu, in dat doorgaande scheppen, teken van Jouw Aanwezigheid.

Lied a)
Momenten van rust, van een dag die ons heiligt en heelt,
ons weer brengt bij onszelf, ons weer opent voor Jou
geheim en beweging van worden, van tijd.

 

Genesis 2:1-4
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.  Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende  dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Dit is de geschiedenis van  de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Neergezet of aangedragen worden in de volgorde van de 6 voorgaande dagen,  de voorwerpen die daarbij gebruikt zijn, waarbij gezegd wordt:
dag 1:licht, en de gloeilamp en de zonnecellen neerlegen,
dag 2: water:
enz.
Ook de handelingen herhalen.

Tekst
De aarde nu, moment
tussen duister diep verleden
en een toekomst onbekend.
Moment
in een doorgaand langzaam worden,
vrijwel ongemerkt.

Geborgen in Jou
Wat zouden  wij vrezen.

Lied a)
De aarde, een ster, die geboren uit chaos en vuur
de planeet is geworden voor mensen, voor ons,
te grote geheimen om die te verstaan,

 

Tekst
De aarde, woonplaats van de mens
die met verstand en fantasie, nieuwsgierig,
zijn eigen wereld schept:
wereldsteden, industrie,
wetenschap rond lijf en ziel,
die over de bestaande schepping legt.

Een grote plattegrond  van een stad, of de eigen woonplaats, wordt opgehouden en neergelegd naast wat er al op tafel staat.

 

Gebed/Credo
Dat wij niet hoogmoedig worden,
niet meer met de benen op de aarde staan,
maar met het hoofd slechts in de wolken,
vergezichten  zien, een goed beheer voorbij.
Allen:
Dat wij ons levend huis bewoonbaar houden voor hen die na ons komen.
Wil onze inspiratie zijn, Jij. Bron van alle zijn.

Dat wij ons ervan bewust blijven
dat de aarde niet behoort aan  de mens,
maar dat de mens aan de aarde behoort,
deel is van de prachtige schepping
die alle leven draagt,
dat wij aarde, lucht en water zuiver houden, haar schatten niet uitputten
voor hen die na ons komen.
Allen:
Dat wij ons levend huis bewoonbaar houden,voor hen die na ons komen.
Wil onze inspiratie zijn., Jij, Bron van alle zijn.

Lied a)
Het licht en het water, de aarde zo vruchtbaar en groen,
de seizoenen en feesten van ieder jaar weer,
de vissen en vogels, de dieren, de mens.

Wij kunnen niet anders dan danken en zingen voor Jou
Die te groot is voor ons en Die toch zo nabij,
versluierd aanwezig, steeds werkt om ons heen. 

 

– – – – – – –
a) Van Momenten van rust, het lied van vandaag, zijn hier twee coupletten met melodie. De andere coupletten heben dezelfde wijs.

·> meer vieringen in de Scheppingsperiode

Dit bericht is geplaatst in Bezinning, Marijke de Bruijne, Vieringen. Bookmark de permalink.