Het Schotse eiland Iona

Het Schotse eiland Iona

 

9 juni: St. Columba van Iona (ca. 521-597)

In 563 stichtte Columba op het Schotse eiland Iona een klooster dat een centrale functie kreeg binnen het Keltische Christendom. In ca. 800 werd daar het Book of Kells geschreven en prachtig geïllustreerd. Het klooster wordt nu gebruikt door de Iona communiteit als retraitecentrum en trekt vele pelgrims. Ook in Nederland wonen leden en geassocieerden die betrokken zijn bij deze communiteit en op deze dag hun gelofte jaarlijks vernieuwen.

Columba kwam volgens de verhalen op de avond voor Pinksteren 563 aan op Iona met twaalf gezellen. Het klooster dat hij stichtte werd een bloeiend centrum voor de wijde omgeving. De kerstening die Columba voorstond was er één van samenwerking en niet van het omhakken van heilige eiken! Hij ging er vanuit dat echt geloof haar eigen kracht wel bewijst.

Vanuit Iona werden door hem zo’n 40 kloosters gesticht in Schotland en Noord-Engeland. Zijn bijzondere gaven zijn bezongen in een heiligenleven. Een voorbeeld: hij stond op goede voet met de natuur. Toen het monster van Loch Ness één van zijn reisgenoten wilde verslinden, was een enkel woord van Columba genoeg, en trok het monster zich gelaten terug zonder een spoor van geweld!

Ik ben geïnspireerd geraakt door de Iona Community door drie grondtrekken:
verbonden met de aarde ( vanuit het Keltisch Christendom),
gastvrij (geïnspireerd door de Benedictijnen),
Bijbels (vanwege de Reformatie).
Dagelijks bidden we: dat we nieuwe wegen mogen vinden om de levens van allen te raken. Dit leidt tot een orthopraxie: rebuild Community. Inzet voor duurzaam leven is daar een logisch gevolg van voor leden en andere betrokkenen!

Mijn liefste Heer,
Weest Gij een lichtende vlam voor mij uit,
Weest Gij een leidende ster boven mij,
Weest Gij een geëffend pad onder mij,
Weest Gij een welwillende herder achter mij,
vandaag en voor altijd.
St. Columba van Iona

Teun Kruijswijk Jansen, PKN kerk Doorn

Dit bericht is geplaatst in Bezinning, Teksten, Teun Kruijswijk Jansen. Bookmark de permalink.