Jaarringen

Vinden wat je zoekt: de jaarringen van Schepping Vieren
Om je te helpen vinden wat je zoekt, zie je op de startpagina een cirkel bestaande uit 3 soorten ‘jaarringen’. Elk woord in de cirkel is aan te klikken en leidt je naar teksten verbonden met dit woord.

De seizoenen vormen het hart van de cirkel. Per seizoen hebben we aangegeven welke vieringen in de christelijke traditie aan dit seizoen verbonden zijn. Tenslotte hebben we thema’s per seizoen en per viering in de buitenste ring gezet. Deze thema’s kunnen een goed uitgangspunt vormen voor bijeenkomsten en vieringen.