Delen

Delen

Foto: Marijke van der Giessen

Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
1 Johannes 4:13 NBV

Delen gebeden:
Gezegend zijt Gij die komt aan het licht
Zegenbede voor vrede en recht
Tafelgebed uit Iona
Maaltijd

Delen gedichten:
Een handvol aarde
Jouw vreemde land wordt mijn land

Delen meditatieve teksten:
Bij de Heer aan tafel gaan
Voedsel om ruimte te delen
Dankzegging brood en wijn
De rol van vis in de bijbel

Delen teksten:
Elkaars adres mogen zijn
Vis bij de sabbatsmaaltijd

Delen activiteiten:
Het zegenen van brood