Leed

Leed

Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade;
slechts met tegenzin brengt hij leed en ramspoed over de mensen.
Klaagliederen 3:32-33 NBV

Leed gedichten:
De ezel
Varkens

Leed gebeden:
Voor hen die stuk zitten