Vasten

Vasten

De mensen moeten voor elkaar zorgen
Nee, ik wil dat het heel anders gaat! Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt.
Jesaja 58:6 BGT

Vasten gedichten:
Het theater van het heimwee
Vasten, back to basics

Vasten teksten:
Vasten: Ik sterf
Vasten geeft ruimte
Vlees, vis en vastentijd
Vasten als bezinning
Vastentijd als ingetogenheid
De scheppingsperiode in september