Stille Week

Stille Week

De Stille Week is de week vanaf Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd of Vastentijd en is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

De laatste drie dagen van deze week zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de eucharistie door Jezus herdacht.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken we de kruisiging en dood van Jezus.

Stille Zaterdag is de laatste zaterdag van de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest. De naam Stille Zaterdag verwijst naar het feit dat op die dag de klokken niet luiden tot aan de paaswake.

Stille Week gebeden:
Gebed op Goede Vrijdag

Stille Week gedichten:
Voorgoed
Het begin