Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Het is een tijd van bezinning, opzoeken van de stilte en je aandacht richten op God.

Ze duurt langer dan veertig dagen, omdat de zondagen niet meetellen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen.

Veertigdagentijd gedichten:
Tijd van inkeer
Loopjongen
Corona (on)rust
Zouden mijn ogen open gaan
Afzien
Tijd van inkeer
Onderweg, sta even stil
40 dagen
Krampachtig zingt mijn mond het lied van overgave – 40 dagen

Veertigdagentijd meditatieve tekst:
Eerbiedig leven & Duurzaamheid
Bewegen in de liturgie – Palmzondag
Veertigdagen Kalender

Veertigdagentijd teksten:
Vasten geeft ruimte
Vasten: Ik sterf
Vasten, back to basics

Veertigdagentijd liederen:
Zegen voor Palmzondag

Veertigdagentijd vieringen:
De boom: symbool van leven
Vieringen in de Veertigdagentijd, werken met symbolen