Licht, bezieling en warmte

Licht, bezieling en warmte

Foto: M van der Giessen

Als gelovige  je inzetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan, betekent minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer groene energie. Energie die verpakt zit in verwarming, verlichting, voedsel, reizen.
Aan de hand van symbolen en enkele bijbelteksten kun je bij diverse aspecten van zorg voor een beter klimaat stil staan.

 

 

Bijvoorbeeld:

 • Bijenwaskaars: aadacht voor  samenwerking tussen bijen, mensen..
 • Olijfolie/olijven/olielampje: duurzame verlichting, voedsel van het seizoen
 • Hout: duurzame vewarming, duurzame groene energie (wind, water, aard- zonne-energie)
 • Zonnebloem: bloemen van het seizoen
 • Wandelschoenen/fietswiel: vervoer
 • Paaskaars/ster:  hemels licht, bezieling

Bijbelteksten bijvoorbeeld:

 • Johannes 1: 1-14 : het ware licht dat ieder mens verlicht en anarde wereld kwam
 • Numeri 6: 25 : moge de HEER het licht  van zijn gelaat over u doen schijnen
 • Romeinen 13:12: laten we ons  daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht
 • Matteüs 5:14,16 : Jullie zijn het licht in de wereld.  Zo moet  jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
 • Jesaja 62:1-5:  Ik zal niet zwijgen.. totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.

Gebed

Na  het aandacht vragen voor het symbool en het lezen van een bijbeltekst en eventueel een korte meditatiefgebed rond het symbool, gevolgd door een stilte kan worden met een korte besloten met een gebed:

Eeuwige,
in uw licht zien wij licht
Gij vraagt ons
Uw licht zichtbaar te maken,
zo te leven dat de glans van uw gelaat
zich over de aarde verspreid.

Vuur ons aan, beziel ons
om in uw Geest te handelen,
op te houden ons eigen bezit
op aarde centraal te stellen,
maar te komen tot vrede en recht
en zo tot  een leefbare aarde
hier en nu
en voor toekomstige generaties.

Dit bericht is geplaatst in Licht, Meditatieve tekst. Bookmark de permalink.