Medewerkers


Medewerkers

Marijke de Bruijne is auteur van liturgische teksten en liederen en diverse boeken
onder meer:

  • Als een boom aan stromend water,
  • Appelbloesem in de Winter – kerstoratorium,
  • Als de graankorrel sterft – oratorium voor de Veertigdagentijd en Paastijd,
  • Nieuwe Teksten en Nieuwe Liederen voor de toekomst e.a..

www.marijkedebruijne.nl

Andries Govaart (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-Zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
Hij woont in Wageningen. Internet: a.govaart@planet.nl of www.anderszins.eu

Marjan van Hal studeerde theologie en is predikant in de Protestantse Gemeente Nijeveen en bij de Remonstranten in Leeuwarden. Zij was betrokken bij het  PKN-project Nieuwe vormen in de liturgie met vieringen rond de seizoenen. Zie ook www.liturgischekledingvoorvrouwen.nl

Joost Kahmann is webmanager op het Instituut voor Media (Hogeschool Utrecht) en webmaster van Kerk en Milieu www.kerkenmilieu.nl  en de daaraan gelieerde sites www.kloostertuinen.nl en www.sameneerlijketen.nl. Hij heeft een eigen bureau.

Jan Joost Kessler is bioloog; hij werkt veel in ontwikkelingslanden. Hij is op zoek naar verbanden tussen de christelijke geloofstraditie en de wijze waarop aan duurzaamheid in woord en daad inhoud kan worden gegeven. Hij heeft voor de doopsgezinde gemeente in Wageningen een serie vieringen georganiseerd rond het thema duurzaamheid, met gebruik van het Earth Charter.

Roel Bosch is predikant in Zeist. Hij is auteur van liturgische en meditatieve teksten.

Tini Brugge is biologe. Zij is nauw betrokken bij de groene Websites van de Raad van Kerken.

Samensteller van de boeken:

  • Levend Huis- ecospiritualiteit en schepping 
  • Aarden in geloof.

Auteur van onder meer:

  • Bloemen geven zin (symbolisch bloemschikken) en Liturgische schikkingen voor het A-jaar – composities en boeketten, natuurlijk en eenvoudig. Zie ook http://www.symbolischschikken.nl
  • Hemelse Spijzen en Koken met bezieling. Zie ook: http://www.sameneerlijketen.nl
  • Geheimen uit de kloostertuin en De rijke wereld van Kloosterkruiden