Meditatieve viering: Zeven rode bloemen in het gras

Meditatieve viering: Zeven rode bloemen in het gras

Men kan voor allerlei diensten ‘rond de Geest’ werken met rode bloemen. De liturgische kleur van Pinksteren is rood, het rood van het warme hart en het levende bloed.
Rode bloemen zijn bijvoobeeld in de zomer: pioenroos, klaproos, roos, brandende liefde, leeuwebek, dahlia, montbretia, rode margriet en gladiolen.
De traditie van de kerk spreekt van zeven gaven van de Geest.

Aandachtbeeld: Bijbel, zeven rode bloemen- in 7 kleine vaasjes op een groene lap of een in een boeket met grassen

Lezing Deuteroniumum 4 vers 36

Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit vuur zijn geboden bekendgemaakt.

Lezing Handelingen 2 ,3-4

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest.

Gebed

Bid  de zeven korte gebeden rond  “Kom schepper Geest – vuur ons aan (zie bij gebeden)

of

Uw Woord ligt open voor ons
laat het vuur van uw Geest
als een rode draad
met ons leven verbonden zijn
opdat wij zien en handelen
en ons liefdevol inzetten
energie te verduurzamen
tot welzijn van al uw schepselen
nu en in de toekomst,
bloemen zullen bloeien.

Vieren rond de zon

Vooraf

Nodig mensen uit om een lijstje te maken van de activiteiten en apparaten waarbij fossiele energie gebruikt wordt (zonne-energie opgeslagen in olie, gas, hout, steenkool etc.)
Help elkaar daarbij.

Maak een “zon” door bijvoorbeeld een aardbol van natuurlijk takken materiaal vol te steken met gele strobloemen of andere gele bloemen (in steekbuisjes) afhankelijk van het seizoen. In de zomer kunnen dat zonnebloemen zijn.

Welkom

We leven op deze aarde onder dezelfde zon,
die trouw haar licht dag na dag over ons laat opgaan.

Zon: licht om het duister in ons bestaan te verlichten.

Licht van uw Licht,
schenk ons ogen voor dit licht.
waakzaamheid  en oog voor duurzaamheid.
Leer ons luisteren naar Uw Woord dat leven schenkt.

Kyrie

Ontferm U
over onze wereldwijde verspilling van fossiele brandstoffen.

Ontferm U
over ons land, de plaats waar we wonen,
waar we wind vervangen door wasdrogers,
de auto als paraplu gebruiken,
verlichtte kassen, steden en industrieterreinen het duister oranje kleuren,

Ontferm U over ons.

Ontferm U
over onze leefstijl,
energieverslindend,
ten koste van anderen

Ontferm U.

Gloria/loflied bijvoorbeeld : De hemel roemt de Heer”(psalm 19) of het Zonnelied

Lezing bijv Jesaja 60 vers 18-22 ; Johannes 1 ver 1-9

Overweging – of een meditatieve tekst rond de woorden zon-licht-energie-duurzaamheid

Lied bijvoorbeeld Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (Gezang 437 Liedboek voor de kerken)

Voorbeden bijvoorbeeld:

Zon van gerechtigheid, wonderlijk licht:
licht dat langzaam de nacht breekt,
dit wonder, elke dag.
dank voor dit licht,
dat sterker is dan alle duisternis
in ons leven om ons heen.

Richt ons oog op dit licht,
richt ons op duurzame gerehtigheid.
Zonlicht op aarde
glans van Uw gelaat,
Zichtbaar in getuigen
in mensen ver en nabij.

Leer ook ons getuigen van licht
dat glans aan leven schenkt,
leer ons een zorgvuldige omgang
met  de aarde en haar bewoners
opdat Uw licht zichtbaar blijft.

Delen bijvoorbeeld brood met zonnebloempitten.

Laat dit brood ons inspireren om in verbondenheid met U te werken aan een arde met een rechtvaardig beheer van fossiele energie en een duurzame ontwikkeling van groene stroom.

Collecte: voor een project waarin duurzame energie/stroom centraal staat.

Zending

Zonnebloem,  beeld van de zon
verwijzing naar uw Licht.
Herinner ons het  Licht
dat leven schenkt
duisternis doorbreekt
in den beginne
nu en in de toekomst.

Geef ons een juiste kijk op onze keuzes in het heden
En de duurzaamheid daarvan voor de toekomst.

Dit bericht is geplaatst in Pinksteren, Vieringen. Bookmark de permalink.