O Geest, o heilig vuur

O Geest, o heilig vuur

(melodie: Gelukkig is het land)

O Geest, o heilig vuur
dat uit de hemel viel,
een stormvlaag door het hart,
een branding in de ziel,
breek uit in nieuwe gloed
en steek de tongen aan,
een lofstem eensgezind,
een lied niet te weerstaan.

Getroost te zijn, verrukt
van lichtval en van wind,
geliefd te zijn en puur,
verwonderd als een kind;
hoe hartverwarmend is
de lofzang in uw huis,
o God, o goede Geest,
uw liefde brengt ons thuis.

Er klinkt een erewoord,
een klaar getuigenis,
Gij schept een nieuwe eeuw,
een rijk dat vrede is;
hoezeer zal alle haat
geveld zijn en verdaan,
de liefde zegeviert,
o Geestdrift, vuur ons aan.

(mogelijke melodie: Gelukkig is het land;
Gezang 416, Liedboek voor de kerken 1973)

Jaap Zijlstra

Dit bericht is geplaatst in Jaap Zijlstra, Liederen, Pinksteren. Bookmark de permalink.