Ritueel doopvernieuwing (liturgie)

Ritueel doopvernieuwing (Liturgie)

 

Levend water….
Een symbolisch gebaar in een liturgie waarin een vorm van doopvernieuwing een plaats vindt.

 

 

Inleidend woord

We zijn bij elkaar geweest in dit gebeds-uur om weer op weg te gaan, ieder naar zijn eigen huis of bezigheden. Dat we niet alleen in de devotie van dit uur God zoeken en dichtbij ervaren, maar dat het onze handen en voeten in beweging zet om ook buiten deze warme kring de weg te gaan die Hij van ieder van ons vraagt.
Ter inspiratie daartoe willen we deze viering afsluiten met een ritueel van doopvernieuwing, waarvoor we u allen uitnodigen.
Ieder die dat wil kan naar voren komen, de handen openen om het gebaar van de doopvernieuwing te ontvangen.
Ontvang in het levende water de kracht van Jezus’ woord: ‘Ik ben het levende water’.

Ritueel doopvernieuwing

Liturgisch moment van doopvernieuwing komt na het uitspreken van een geloofsbelijdenis. Er staat een schaal met water klaar.

Uitnodiging:
Ieder die dat wil mag naar voren komen, de handen openen om het gebaar van de doopvernieuwing te ontvangen. Ontvang in het water de kracht van Jezus’ woord: Ik ben het levende water. Bij het uitgieten van het water over de geopende handen zegt de voorganger: Gods Geest van liefde en kracht voor jou.

Gebed:
Liefdevolle God,
Maak ons bewust van Uw aanwezigheid
En maak dat wij die aanwezigheid weerspiegelen in ons dagelijks doen en laten.
Koester ons in uw meedogend hart en help ons een meedogend hart te hebben voor anderen.
Bescherm ons in Uw helende handen, en help ons helende handen te zijn voor anderen.
Help ons U te herkennen in de mensen die wij ontmoeten, en in het dienstbaar zijn aan anderen naar Uw Geest.
In Jezus’ naam.
Amen

Teun Kruijswijk Jansen

Dit bericht is geplaatst in Hoop, Teun Kruijswijk Jansen, Vieringen. Bookmark de permalink.