Winter

Winter

foto: Marijke van der Giessen

Van u is de dag, van u is de nacht,
u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
u hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter – u hebt ze gevormd.
Psalmen 74:16-17 NBV

Winter gedichten:
Ogentroost
Oudejaarsavond
Zondagmorgen
Sneeuw
Knipoogje van Boven?
Reis naar het nieuwe jaar
Wit op wit
Winterweer
Naar de winter
De winter staat stil

Winter gebeden:
Oud en Nieuw
Winter

Winter teksten:
Nieuwjaar van de bomen

Winter liederen:
De zon daalt in de zee (liedbespreking)

Winter vieringen:
Midwinterviering: via project Feest van Aarde en Hemel