Voorwoord bij de Vieringen van Marijke de Bruijne

Voorwoord bij de Vieringen van Marijke de Bruijne

Met stijgende verbazing, die overging in een steeds grotere verwondering over de wording van de wereld om ons heen, heb ik aan deze liturgieën gewerkt.

Kern van de vieringen is het scheppingsverhaal uit Genesis, iedere scheppingsdag worden de betreffende verzen uit Genesis gelezen. Daarnaast heb ik, heel globaal,  iets gezet wat wij over de evolutie weten. Opmerkelijk is dat het Genesisverhaal in grote lijnen dezelfde volgorde heeft als de geschiedenis van de wording van de aarde. Alleen dag 4, over de kosmos, wijkt daarvan af. Het Genesisverhaal wordt er nog mooier van. De vreugde en verwondering over de schoonheid van  de schepping die daarin klinken worden door de wetenschappelijke kennis over de evolutie enorm uitvergroot.

In het gedeelte ‘ gebed/credo’ wordt iedere scheppingsdag geprobeerd daar woorden aan te geven. Wie over het behoud van de schepping spreekt, en dat kan niet anders als je de schepping gaat  vieren, moet ervoor waken niet het waarschuwende vingertje op te steken tegen alles wat we daarin verkeerd doen. Daarom heb ik ervoor gekozen de vreugde en verwondering de boventoon te geven, waardoor je vanzelf na gaat denken over hoe al dit moois te behouden. Wel heb ik in ‘gebed/credo’  iets over die bedreigingen aangehaald.

De viering van elke scheppingsdag duurt 20 – 30 minuten.

Iedere dag heeft dezelfde opbouw, dat geeft rust aan de serie. Er wordt, bijna steeds, per dag een lied gezongen, dat door de hele viering heen dezelfde melodie heeft, ook als men daar enkele regels  van zingt. Steeds wordt een handeling verricht – die in kleinere lettertjes tussen de tekst staat –  om de viering tot een meer totale belevenis te maken. Daar dragen ook de foto’s van Tini  Brugge, voor de zeven dagen aan bij.

Vooral omdat de vieringen kort zijn is het van belang die goed voor te bereiden. Dat  geeft rust aan de viering en ruimte voor betrokkenheid. Het is aan te raden met meer mensen, ieder met een eigen rolverdeling voor de teksten, de handeling en hetgebed/credo’, de viering vorm te geven. Dat  brengt het gevierde dichter bij alle aanwezigen.

De begeleidingen van de liederen zijn via de componisten te verkrijgen via hun e-mailadres, dat te vinden is bij de dag waarvan zij de muziek hebben gemaakt.

Marijke de Bruijne

Vieringen:
De eerste dag: Licht
De tweede dag: Water
De derde dag: Aarde
De vierde dag: Hemel
De vijfde dag: Vissen en vogels
De zesde dag: Dieren en mensen
De zevende dag: De schepping voltooid, rustdag

– Bijbel – De Nieuwe Bijbelvertaling – Nederlands Bijbelgenootschap – 2004
– De kortste geschiedenis van ons leven – Harald Lesch en Harald Zaun – Uitg. Bert Bakker –  2009
– Het ontstaan  van de aarde – Peter Ackroyd – Standaard Antwerpen/Memphis Belle – Amsterdam – 2004 (ook in jeugdafdelingen van bibliotheken te vinden)
– Liever 1 God dan 10.500  universums – Peter Korevaar- Beweging  (tijdschrift  van de  Stichting voor reformatorische wijsbegeerte)- 73E jaargang – Zomer 2009.

N.B. 10 tot de 500e macht  is een 1 met 500 nullen

Dit bericht is geplaatst in Duurzaamheid, Marijke de Bruijne, Vieringen. Bookmark de permalink.