Welkom op Schepping Vieren!

Hier vind je gebeden en gedichten, liederen, meditatieve teksten, verhalen en complete liturgieën. We willen jou daarmee inspireren en helpen bij het vorm geven van vieringen en bijeenkomsten. En natuurlijk een handreiking doen voor persoonlijke bezinning.
Het gebruik ervan staat iedereen vrij.

Door te klikken op een trefwoord in onderstaande Jaarringen kom je bij het daarbij horende materiaal.

Wie achter Schepping Vieren zitten, lees je bij Over deze site.
We wensen je veel inspiratie en plezier toe bij het grasduinen op onze site.

click map

Ontkiemen Licht Leed Pelgrimeren Geestdrift Warmte Vreugde Bloei Kleurrijk Ontmoeting Delen Oogst Volheid Duurzaamheid Verlies Herdenken Loslaten Hoop Menswording Wachten Verstillen Vasten Bezinning

Biddag Pasen Hemelvaart Pinksteren Vredeszondag Allerheiligen Allerzielen Dankdag Advent Kerstmis Aswoensdag Veertigdagentijd

Lente Zomer Herfst Winter


De website is een initiatief van de Raad van Kerken
en wordt gedragen door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren