Redactie

Teun Kruijswijk Jansen is predikant in de Protestantse Kerk Nederland, Geestelijk Begeleider en verbonden aan de Iona Gemeenschap in Schotland en Nederland. De Iona Community heeft de inzet voor Vrede, Gerechtigheid en Duurzaamheid vertaald in vele vormen van liturgie, dikwijls verbonden met actie. Het Doornse project Bewust naar Pasen (veertigdagen-project sinds 2009) is daar een uitwerking van.

Jeanette van Osselen – Riem, pastoraatsgroep Sint Martinusparochie Doorn/Langbroek, werkterrein liturgie en oecumene, vrijwilliger in het pastoraat. Was werkzaam binnen de gezondheidszorg (verpleging en onderzoek) en met name op het terrein van de palliatieve zorg. Literatuur: Zorg op de grens, 2004, Schimmering, 2009, Verbeelding, werk in steen en op papier, 1999

Petra Versnel-Mergaerts is adjunct-uitgever bij Berne Media │ uitgeverij abdij van berne. Daarnaast is zij als pastor werkzaam in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal.

Hedi Hegeman Predikante bij de Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer. Vanuit haar achtergrond als kunsthistorica en ritueelbegeleider is zij creatief in het vormgeven van diensten en biedt zij inspiratie voor mooie symboliek in vier momenten rond de schepping.

Marijke van der Giessen is enthousiast amateurfotograaf. De schoonheid van de schepping in al haar facetten probeert zij te beschrijven met licht.

Lidwien Kruijswijk Jansen is webmaster van www.scheppingvieren.nl.

Aat Koen is webredacteur van www.scheppingvieren.nl.