Zachte krachten

Zachte krachtenSoms kan het goed zijn, samen te overleggen over welke zachte krachten wij eigenlijk zoeken in ons leven. Welke krachten heb jij in jezelf? In onze gemeente deden wij dat tijdens een groepsgesprek aan de hand van de biografie van Anne Mankes-Zernike.

Ter introductie lazen wij daarbij het bekende gedicht van Henriette Roland Holst (1869-1952):

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo ’t zweeg, zou alle licht verduistren.
Alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensch en dier. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeker weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Maar de kernvraag tijdens ons groepsgesprek bleef toch, op welke wijze zou jij jouw eigen zachte krachten willen en kunnen inzetten?

Hedi Hegeman

 

Dit bericht is geplaatst in Bezinning, Hedi Hegeman, Meditatieve tekst. Bookmark de permalink.