Zondvloed

Zondvloed

Terugreis

Het grootste probleem is zonder twijfel klimaatverandering. Deze verandering heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de veiligheid van mensen die in laaggelegen gebieden wonen, maar ook voor de voedselvoorziening in het algemeen en voor de leefbaarheid van bepaalde gebieden.

Om overstromingen tot een minimum te beperken, is het van groot belang verantwoord om te gaan met milieu, voedsel en water. In onze leefstijl zullen we ons veel meer bewust moeten worden dat onze daden consequenties hebben. In de westerse wereld is er een sterke tendens om de eigen welvaart te behouden ten koste van ontwikkelingslanden en ten koste van milieu.

Tineke Huizinga- staatsecretaris van het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat,
Levend Huis, Kok, 2008.

Dit bericht is geplaatst in Duurzaamheid, Teksten, Tineke Huizinga. Bookmark de permalink.